Sciensano
Volksgezondheid & Surveillance
Zorginfecties & Antimicrobiële Resistentie (NSIH)

NSIH

  -Over
  -Aankondigingen
  -Symposium
  -Tevredenheidsenquête
  -Contact

Ziekenhuizen

 Infecties

  -Bloedstroominfecties
  -Clostridium difficile
  -Postoperatieve wondinfecties
  -Intensieve zorgen

 Antimicrobiële resistentie

  -MRSA
  -MRGN
  -VRE
  -EARS-net BE

 Andere

  -Gebruik van antimicrobiële middelen
  -Handhygiëne
  -Kwaliteitsindicatoren
  -ECDC PPS
  -OST

Chronische zorginstellingen

  -Infecties, antimicrobieel gebruik en resistentie


Registratie tools

-Welke tool voor welke registratie?
-Healthdata
-NSIHwin
-NSIHweb1
-NSIHweb2


NL | FR
Inleiding | Deelname | Download | Contact

Nationale surveillance van vancomycine-resistente enterokokken (VRE)

Deelname

De VRE surveillance is ťťn van de optionele surveillanceprogrammaís voor Belgische acute ziekenhuizen.

Deelnemende ziekenhuizen verzamelen retrospectief en aan de hand van een surveillanceformulier geaggregeerde resistentiegegevens met betrekking tot Enterococcus faecium en Enterococcus faecalis. De gegevens hebben steeds betrekking op een volledig kalenderjaar en worden jaarlijks verwacht, ten laatste vůůr 31 maart.

De verzamelde gegevens worden geanalyseerd en de resultaten worden opgenomen in het nationaal jaarrapport van antibioticaresistente bacteriŽn in Belgische ziekenhuizen. Elk deelnemend ziekenhuis ontvangt eveneens een individueel feedbackrapport met de eigen cijfers.(KL20170404)

O Sciensano - OD Volksgezondheid & surveillance - Zorginfecties & antimicrobiŽle resistentie (NSIH) Juliette Wytsmanstraat 14, 1050 Brussel - BelgiŽ; Tel.: +32 (0)2 642 51 11 Fax: +32 (0)2 642 54 10 N