Sciensano
Volksgezondheid & Surveillance
Zorginfecties & Antimicrobiële Resistentie (NSIH)

NSIH

  -Over
  -Aankondigingen
  -Symposium
  -Contact

Ziekenhuizen

 Infecties

  -Bloedstroominfecties
  -Clostridium difficile
  -Postoperatieve wondinfecties
  -Intensieve zorgen

 Antimicrobiële resistentie

  -AMR/BMR (MRSA, MRGN, VRE)
  -EARS-net BE

 Andere

  -Gebruik van antimicrobiële middelen
  -Handhygiëne
  -Kwaliteitsindicatoren
  -ECDC PPS
  -OST

Chronische zorginstellingen

  -Infecties, antimicrobieel gebruik en resistentie


Registratie tools

-Welke tool voor welke registratie?
-Healthdata
-NSIHwin
-NSIHweb2


Archieven

-PRIK
-AES

NL | FR
Inleiding | Deelname | Download | Contact

Nationale surveillance van vancomycine-resistente enterokokken (VRE)

Inleiding

Enterokokken behoren tot de normale darmflora van de mens. Er bestaan verschillende enterokokken, maar enkel een klein deel veroorzaakt infecties bij de mens. Meestal ontstaan infecties bij immuungecompromitteerde of ernstig zieke patiŽnten (langduring ziekenhuisverblijf, recente antibioticabehandelingen,...). De belangrijkste infecties die deze Gram-positieve bacteriŽn kunnen veroorzaken, zijn urineweginfecties, wondinfecties, infecties in de buik, bloedbaaninfecties en endocarditis. Het overgrote deel van de enterokokkeninfecties in ziekenhuizen wordt veroorzaakt door Enterococcus faecium en Enterococcus faecalis.

Vancomycine resistente enterokokken (VRE) zijn enterokokken die resistent zijn aan de antibiotica behorende tot de groep van de glycopeptiden (vancomycine, teicoplanine). De resistentie wordt in de hand gewerkt door het gebruik van glycopeptiden ter behandeling van meticilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA).

Vancomycine resistentie leidt tot een verhoogde aantal ziekenhuisinfecties met een verhoogde morbiditeit en mortaliteit, en bijgevolg ook een verlengde ziekenhuisopname en hogere kosten, tot gevolg.

Sedert enkele jaren nemen het aantal meldingen met VRE uitbraken in ziekenhuizen toe.

Sinds 2014 maakt de surveillance van VRE deel uit van ťťn van de vier optionele surveilllanceprogrammaís, waaruit de acute Belgische ziekenhuizen moeten kiezen en moeten aan deelnemen (Koninklijk Besluit van 8 januari 2015).

Doelstelling van de surveillance

Deze surveillance beoogt om de proportie en incidentie van vancomycine en linezolide resistente Enterococcus faecalis en Enterococcus faecium op te volgen in de tijd en aldus over nationale cijfers te beschikken teneinde, waar nodig, het preventiebeleid bij te sturen.

Contact

Katrien Latour
+32 (0)2 642 57 62
katrien.latour@sciensano.be


(KL20190206)

O Sciensano - OD Volksgezondheid & surveillance - Zorginfecties & antimicrobiŽle resistentie (NSIH) Juliette Wytsmanstraat 14, 1050 Brussel - BelgiŽ; Tel.: +32 (0)2 642 51 11 Fax: +32 (0)2 642 54 10 N