Sciensano
Volksgezondheid & Surveillance
Zorginfecties & Antimicrobiële Resistentie (NSIH)

NSIH

  -Over
  -Aankondigingen
  -Symposium
  -Tevredenheidsenquête
  -Contact

Ziekenhuizen

 Infecties

  -Bloedstroominfecties
  -Clostridium difficile
  -Postoperatieve wondinfecties
  -Intensieve zorgen

 Antimicrobiële resistentie

  -AMR/BMR (MRSA, MRGN, VRE)
  -EARS-net BE

 Andere

  -Gebruik van antimicrobiële middelen
  -Handhygiëne
  -Kwaliteitsindicatoren
  -ECDC PPS
  -OST

Chronische zorginstellingen

  -Infecties, antimicrobieel gebruik en resistentie


Registratie tools

-Welke tool voor welke registratie?
-Healthdata
-NSIHwin
-NSIHweb1
-NSIHweb2


NL | FR | EN
Inleiding | Doelstelling | Deelname | Resultaten | Contact

Nationale Surveillance van Bloedstroominfecties in Belgische Ziekenhuizen

NATIONALE RAPPORTEN

PUBLICATIES

Hammami N, Duysburgh E, Blot S, Valencia C, Lambert ML. Naleving van preventierichtlijnen van bloedstroominfecties geassocieerd met een centraal veneuze katheter in intensieve zorgen: Belgische resultaten van een internationale enquete. Noso-Info 2017;21(3).

Valencia C, Hammami N, Agodi A, Lepape A, Herrejon EP, Blot S, Vincent JL, Lambert ML. Poor adherence to guidelines for preventing central line-associated bloodstream infections (CLABSI): results of a worldwide survey. Antimicrob Resist Infect Control, 2016.

Hammami N, Mertens K, Overholser R, Goetgebeur E, Catry B, Lambert M. Validation of a sampling method to collect exposure data for central line-associated bloodstream infections.
Infection Control and Hospital Epidemiology, 2016.

Statistisch rapport met betrekking tot onderzoeksproject sampling CVC dagen op intensieve zorgen. (in engels)

Hammami N, Catry B, Lambert ML. Septicemieën geassocieerd aan een central veneuze katheter in de Belgische ziekenhuizen: surveillancegegevens 2000-2014"
Noso-Info 2015;19(3).

National influences on catheter-associated bloodstream infection rates: practices among national surveillance networks participating in the European Helics projects. S Hansen et all. Journal of Hospital Infection (2009) 71,66-73.


PRESENTATIES

Presentaties en verslagen bloedstroominfectie werkgroepvergadering

19/11/2018
De powerpoint presentaties en het verslag van de werkgroepvergadering kan u hier terugvinden (uitsluitend in het Engels).

27/04/2017
De powerpoint presentatie van het symposium kan u hier downloaden (uitsluitend in het Engels).

13/06/2016 (uitsluitend in het Engels)
resultaten bloedstroominfectie tot en met 2015
discussie bloedstroominfectie protocol en tool
onderzoeksprojecten
verslag van de vergadering

24/06/2015 (uitsluitend in het Engels)
resultaten bloedstroominfectie 2000-2014
revisies bloedstroominfectie protocol en tool
onderzoeksprojecten
verslag van de vergadering

11/06/2014 (uitsluitend in het Engels)
resultaten bloedstroominfectie 2000-2013
revisies bloedstroominfectie protocol en tool
verslag van de vergadering

11/01/2013
De powerpoint presentatie van het symposium, kan u hier downloaden.

(ED 12/07/2018)


NATIONALE RAPPORTEN - oude

Resultaten op Vlaams niveau vindt u in volgende jaarrapporten:

Deze rapporten bevatten een samenvatting van de indicatoren voor het kwaliteitsdecreet voor het jaar 2000 en 2001. De rapporten geven een overzicht van de resultaten van de bloedstroominfectie surveillance in Belgische ziekenhuizen en de surveillance van zorg-gerelateerde infecties op intensieve zorgen. Hiervoor werden gegevens van de Vlaamse ziekenhuizen gebruikt van het jaar 2000 en 2001.