Sciensano
Volksgezondheid & Surveillance
Zorginfecties & Antimicrobiële Resistentie (NSIH)

NSIH

  -Over
  -Aankondigingen
  -Contact

Ziekenhuizen

 Infecties

  -Septicemieën
  -Clostridium difficile
  -Postoperatieve wondinfecties
  -Intensieve zorgen

 Antimicrobiële resistentie

  -MRSA
  -MRGN
  -VRE
  -EARS-net BE

 Andere

  -Gebruik van antimicrobiële middelen
  -Handhygiëne
  -Kwaliteitsindicatoren
  -ECDC PPS

Chronische zorginstellingen

  -Infecties, antimicrobieel gebruik en resistentie


Registratie tools

-NSIHwin
-NSIHweb1
-NSIHweb2


NL | FR | EN
Inleiding | Doelstelling | Deelname | Resultaten | Contact

Nationale Surveillance van Bloedstroominfecties in Belgische Ziekenhuizen

Hoe deelnemen?

Deelname is verplicht sinds 2014 en dit voor een periode van 3 opeenvolgende maanden per jaar (KB 27/01/2015). Start deelname is mogelijk op de eerste dag van elke trimestermaand (januari, april, juli en oktober).


Protocol en registratieformulier

  • Voor bloedstroominfecties gebeurt de gegevensverzameling via het Healthdata platform.
  • Het bloedstroominfectie surveillance protocol werd herzien in 2013. Laatste versie: protocol (mei 2017).
  • Informatie over het invullen van gegevens in de noemermodule en over in de NSIH surveillances gemeenschappelijk gebruikte referentielijsten en variabelen vindt U in dit document.
  • Jaarlijks wordt een nationaal rapport gepubliceerd in juni/juli onder 'Resultaten'. De deadline voor de gegevensverzameling voor dit rapport is eind maart.
  • Individuele feedback rapporten zijn beschikbaar via het Healthdata rapportage platform 'Healthstat' (zie Healthstat support) en worden om de drie maanden geupdatet.

Registratie van bloedstroominfecties via Healthdata
  • Het registratieformulier voor bloedstroominfectie gegevens vindt u in het protocol (mei 2017), zie 'Formulier C'.
  • Informatie over toegang tot Healthdata en het registreren van gegevens via Healthdata vindt u in deze presentatie. U kan ook terecht op de supportpagina's via https://support.healthdata.be/.
  • Specifieke informatie over de bloedstroominfectiegegevensregistratie via HD4DP ('NSIH-SEP') en voor het opstellen van een CSV file vindt u op https://www.healthdata.be/dcd/.
  • Noemergegevens moeten geregistreerd worden in HD4DP ('NSIH-Denominators'). Specifieke informatie over de noemergegevensregistratie en voor het opstellen van een CSV file vindt u op https://www.healthdata.be/dcd/.


(ED 14/01/2019)

O Sciensano - OD Volksgezondheid & surveillance - Zorginfecties & antimicrobiŽle resistentie (NSIH) Juliette Wytsmanstraat 14, 1050 Brussel - BelgiŽ; Tel.: +32 (0)2 642 51 11 Fax: +32 (0)2 642 54 10 N