Sciensano
Volksgezondheid & Surveillance
Zorginfecties & Antimicrobiële Resistentie (NSIH)

NSIH

  -Over
  -Aankondigingen
  -Contact

Ziekenhuizen

 Infecties

  -Septicemieën
  -Clostridium difficile
  -Postoperatieve wondinfecties
  -Intensieve zorgen

 Antimicrobiële resistentie

  -MRSA
  -MRGN
  -VRE
  -EARS-net BE

 Andere

  -Gebruik van antimicrobiële middelen
  -Handhygiëne
  -Kwaliteitsindicatoren
  -ECDC PPS

Chronische zorginstellingen

  -Infecties, antimicrobieel gebruik en resistentie


Registratie tools

-NSIHwin
-NSIHweb1
-NSIHweb2


NL | FR | EN
Inleiding | Doelstelling | Deelname | Resultaten | Contact

Nationale Surveillance van Bloedstroominfecties in Belgische Ziekenhuizen

Hoe deelnemen?

Deelname is verplicht sinds 2014 en dit voor een periode van 3 opeenvolgende maanden per jaar (KB 27/01/2015). Aanvang deelname is mogelijk op de eerste dag van elke trimestermaand (januari, april, juli en oktober).


Protocol en registratieformulier

  • Voor bloedstroominfecties optredend vanaf 1 juli 2017 gebeurt de gegevensverzameling via het healthdata platform.
  • Het bloedstroominfectie surveillance protocol werd herzien in 2013. Laatste versie: protocol (mei 2017).
  • Informatie over het invullen van gegevens in de noemermodule en over in de NSIH surveillances gemeenschappelijk gebruikte referentielijsten en variabelen vindt U in dit document.
  • Jaarlijks wordt een nationaal rapport gepubliceerd in juni/juli onder 'Resultaten'. De deadline voor de gegevensverzameling voor dit rapport is eind maart.

Registratie van bloedstroominfecties optredend na 1 juli 2017 - Healthdata
Registratie van bloedstroominfecties die optraden voor 1 juli 2017 - NSIHweb2
  • Registratieformulier voor de bloedstroominfectie gegevens downloaden.
  • Vanaf januari 2013 tot en met juni 2017, worden de surveillancegegevens door het ziekenhuis online ingevoerd via NSIHweb2 https://nsihweb.wiv-isp.be/. De ziekenhuizen hebben er enkel toegang tot hun eigen gegevens en resultaten (in real time) via een gepersonaliseerde login.
  • De gebruikershandleiding, kan U hier downloaden.
  • Verder hebt U toegang tot het codeboek met specificatie van de variabelen nodig voor de upload van een CSV file.
  • Tot en met 31 maart 2018 kunnen bloedstroominfectie surveillance gegevens voor de eerste helft van 2017 via dit registratieplatform (NSIHweb2) ingevoerd worden.

(ED 15/06/2017)

O Sciensano - OD Volksgezondheid & surveillance - Zorginfecties & antimicrobiŽle resistentie (NSIH) Juliette Wytsmanstraat 14, 1050 Brussel - BelgiŽ; Tel.: +32 (0)2 642 51 11 Fax: +32 (0)2 642 54 10 N