Sciensano
Volksgezondheid & Surveillance
Zorginfecties & Antimicrobiële Resistentie (NSIH)

NSIH

  -Over
  -Aankondigingen
  -Symposium
  -Tevredenheidsenquête
  -Contact

Ziekenhuizen

 Infecties

  -Bloedstroominfecties
  -Clostridium difficile
  -Postoperatieve wondinfecties
  -Intensieve zorgen

 Antimicrobiële resistentie

  -AMR/BMR (MRSA, MRGN, VRE)
  -EARS-net BE

 Andere

  -Gebruik van antimicrobiële middelen
  -Handhygiëne
  -Kwaliteitsindicatoren
  -ECDC PPS
  -OST

Chronische zorginstellingen

  -Infecties, antimicrobieel gebruik en resistentie


Registratie tools

-Welke tool voor welke registratie?
-Healthdata
-NSIHwin
-NSIHweb1
-NSIHweb2


NL | FR | EN
Inleiding | Doelstelling | Deelname | Resultaten | Contact

Nationale Surveillance van Bloedstroominfecties in Belgische Ziekenhuizen

Inleiding

Bloedstroominfecties behoren tot de ernstigste ziekenhuisinfecties en worden gekenmerkt door een hoge mortaliteit en morbiditeit. Om deze reden startte Sciensano (het vroegere Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - WIV-ISP) in 1992 met de nationale surveillance van bloedstroominfecties (SEP).

Deelname aan deze surveillance is sinds 2014 verplicht voor een minimum van 3 maanden per jaar (KB 27/01/2015).

Bloedstroominfecties worden geregistreerd in het hele ziekenhuis op basis van laboratoriumuitslagen (positieve hemoculturen). De surveillance richt zich op de registratie van ziekenhuis-geassocieerde bloedstroominfecties (d.w.z. bloedstroominfecties die 2 dagen na ziekenhuisopname of later optreden).

Onder 'Deelname' kunt u het protocol, het registratieformulier en de gebruikershandleiding vinden.

Wetteksten


Contactpersoon:

Els Duysburgh
+32 (0)2 642 57 44
E-mail: els.duysburgh@wiv-isp.be

(ED 12/07/2018)

 

O Sciensano - OD Volksgezondheid & surveillance - Zorginfecties & antimicrobiŽle resistentie (NSIH) Juliette Wytsmanstraat 14, 1050 Brussel - BelgiŽ; Tel.: +32 (0)2 642 51 11 Fax: +32 (0)2 642 54 10 N