Sciensano
Volksgezondheid & Surveillance
Zorginfecties & Antimicrobiële Resistentie (NSIH)

NSIH

  -Over
  -Aankondigingen
  -Symposium
  -Contact

Ziekenhuizen

 Infecties

  -Bloedstroominfecties
  -Clostridium difficile
  -Postoperatieve wondinfecties
  -Intensieve zorgen

 Antimicrobiële resistentie

  -AMR/BMR (MRSA, MRGN, VRE)
  -EARS-net BE

 Andere

  -Gebruik van antimicrobiële middelen
  -Handhygiëne
  -Kwaliteitsindicatoren
  -ECDC PPS
  -OST

Chronische zorginstellingen

  -Infecties, antimicrobieel gebruik en resistentie


Registratie tools

-Welke tool voor welke registratie?
-Healthdata
-NSIHwin
-NSIHweb2


Archieven

-PRIK
-AES


NL | FR | EN
Inleiding | Historiek | Methodologie | Doelstellingen
Deelname | Resultaten | Download | Nuttige linken | Contact

Nationale surveillance van
accidenteel bloedcontact

Het cummulatief rapport met de resultaten van 2003-2009 is nu beschikbaar.

Op 12 maart 2009 vond een symposium plaats met als doel het uitwisselen van praktische ervaringen i.v.m. de preventie van prikongevallen. U kan de presentaties downloaden.

In mei 2006 startte het WIV i.s.m. een wetenschappelijke stuurgroep een studie die de niet-rapportering van prik-en spatongevallen bij 5000 ziekenhuispersoneelsleden wil onderzoeken. De resultaten zijn nu beschikbaar.

Op 1 juni 2003 startte het WIV met de nationale surveillance van prik-, snij-, bijt- en spatwonden bij het personeel in de Belgische ziekenhuizen. Nieuwe resultaten zijn nu beschikbaar (juni 2003 - december 2007).

Het belang en de doelstellingen van de surveillance, de ontwikkeling van het registratieformulier en de feedbackmogelijkheden worden beschreven in het artikel "Het opstarten van een nationale surveillance van accidenteel bloedcontact".

De inschrijvingsformulieren, registratieformulieren, het surveillanceprotocol en de ebruiksaanwijzing voor de EPINetTM software, kan u downloaden.
Het software pakket kan u gratis verkrijgen door contact op te nemen met de verantwoordelijke van de surveillance.

(EL 01062010)

 

O Sciensano - OD Volksgezondheid & surveillance - Zorginfecties & antimicrobiŽle resistentie (NSIH) Juliette Wytsmanstraat 14, 1050 Brussel - BelgiŽ; Tel.: +32 (0)2 642 51 11 Fax: +32 (0)2 642 54 10 N