Sciensano
Volksgezondheid & Surveillance
Zorginfecties & Antimicrobiële Resistentie (NSIH)

NSIH

  -Over
  -Aankondigingen
  -Symposium
  -Tevredenheidsenquête
  -Contact

Ziekenhuizen

 Infecties

  -Bloedstroominfecties
  -Clostridium difficile
  -Postoperatieve wondinfecties
  -Intensieve zorgen

 Antimicrobiële resistentie

  -MRSA
  -MRGN
  -VRE
  -EARS-net BE

 Andere

  -Gebruik van antimicrobiële middelen
  -Handhygiëne
  -Kwaliteitsindicatoren
  -ECDC PPS
  -OST

Chronische zorginstellingen

  -Infecties, antimicrobieel gebruik en resistentie


Registratie tools

-Welke tool voor welke registratie?
-Healthdata
-NSIHwin
-NSIHweb1
-NSIHweb2


NL | FR
Inleiding | Deelname | Download | Contact

Nationale surveillance van methicilline resistente Staphylococcus aureus (MRSA)

Deelname

Deelname aan de surveillance van MRSA is bij Koninklijk Besluit (KB van 8 januari 2015) verplicht voor alle niet-psychiatrische ziekenhuizen, met uitzondering van geÔsoleerde Sp-ziekenhuizen en Sp-diensten, geÔsoleerde G-ziekenhuizen en G-diensten en Sp-ziekenhuizen voor palliatieve zorg.

De deelnemende ziekenhuizen verzamelen retrospectief en aan de hand van een surveillanceformulier geaggregeerde gegevens met betrekking tot MRSA in hun ziekenhuis voor het voorbije kalenderjaar.

De te verzamelen gegevens zijn o.a.:

  • het totaal aantal patiŽnten met S.aureus.- en MRSA-isolaten uit klinische stalen,
  • het aantal nieuwe gevallen van nosocomiaal verworven MRSA (eerste positieve kweek > 48 uur na opname) tijdens het voorbije jaar,
  • het aantal opnames en patiŽntendagen gedurende de betreffende periode.
De MRSA surveillancegegevens worden jaarlijks opgevraagd (ten laatste vůůr 31 maart van elk jaar).

Datalevering gebeurt aan de hand van het surveillanceformulier.

De deelnemers krijgen een individuele en globale feedback voor het voorbije jaar. Het globaal rapport bevat de nationale cijfers voor het desbetreffende surveillancejaar en hun evolutie in de tijd, terwijl het individueel rapport het resistentie- en incidentiecijfer van het ziekenhuis weergeeft. De gegevens worden op vertrouwelijke wijze behandeld. Individuele ziekenhuisresultaten worden enkel aan het betrokken ziekenhuis teruggerapporteerd en nooit aan derden.

Meer info over de methodologie vindt u in het surveillanceprotocol.(KL20190206)

O Sciensano - OD Volksgezondheid & surveillance - Zorginfecties & antimicrobiŽle resistentie (NSIH) Juliette Wytsmanstraat 14, 1050 Brussel - BelgiŽ; Tel.: +32 (0)2 642 51 11 Fax: +32 (0)2 642 54 10 N