Sciensano
Volksgezondheid & Surveillance
Zorginfecties & Antimicrobiële Resistentie (NSIH)

NSIH

  -Over
  -Aankondigingen
  -Symposium
  -Tevredenheidsenquête
  -Contact

Ziekenhuizen

 Infecties

  -Bloedstroominfecties
  -Clostridium difficile
  -Postoperatieve wondinfecties
  -Intensieve zorgen

 Antimicrobiële resistentie

  -AMR/BMR (MRSA, MRGN, VRE)
  -EARS-net BE

 Andere

  -Gebruik van antimicrobiële middelen
  -Handhygiëne
  -Kwaliteitsindicatoren
  -ECDC PPS
  -OST

Chronische zorginstellingen

  -Infecties, antimicrobieel gebruik en resistentie


Registratie tools

-Welke tool voor welke registratie?
-Healthdata
-NSIHwin
-NSIHweb1
-NSIHweb2


NL | FR
Inleiding | Deelname | Download | Contact

Nationale surveillance van methicilline resistente Staphylococcus aureus (MRSA)

Inleiding

Staphylococcus aureus (S. Aureus) is een gram-positieve bacterie die bij de mens frequent op de huid en in de neus gevonden wordt. Wanneer deze bacterie ongevoelig (resistent) wordt voor de behandeling met bepaalde antibiotica, waaronder methicilline, spreken we van methicilline resistente Staphylococcus aureus of kortweg MRSA.

MRSA is een van de zogenaamde ziekenhuisbacteriŽn die sinds 1994 door Sciensano in acute ziekenhuizen wordt opgevolgd.

Doelstelling van de surveillance

De MRSA surveillance heeft een dubbele doelstelling:

  • Enerzijds laat ze toe om de evolutie van de proportie en incidentie van MRSA in Belgische ziekenhuizen op te volgen in de tijd en aldus over nationale gegevens te beschikken omtrent deze resistente kiem.
  • Anderzijds laat deze surveillance aan de deelnemende instellingen toe om de eigen resultaten op te volgen in de tijd en deze te vergelijken met de nationale resultaten.

Contact

Katrien Latour
+32 (0)2 642 57 62
katrien.latour@sciensano.be


(HD20180514)

O Sciensano - OD Volksgezondheid & surveillance - Zorginfecties & antimicrobiŽle resistentie (NSIH) Juliette Wytsmanstraat 14, 1050 Brussel - BelgiŽ; Tel.: +32 (0)2 642 51 11 Fax: +32 (0)2 642 54 10 N