Sciensano
Volksgezondheid & Surveillance
Zorginfecties & Antimicrobiële Resistentie (NSIH)

NSIH

  -Over
  -Aankondigingen
  -Symposium
  -Contact

Ziekenhuizen

 Infecties

  -Bloedstroominfecties
  -Clostridium difficile
  -Postoperatieve wondinfecties
  -Intensieve zorgen

 Antimicrobiële resistentie

  -AMR/BMR (MRSA, MRGN, VRE)
  -EARS-net BE

 Andere

  -Gebruik van antimicrobiële middelen
  -Handhygiëne
  -Kwaliteitsindicatoren
  -ECDC PPS
  -OST

Chronische zorginstellingen

  -Infecties, antimicrobieel gebruik en resistentie


Registratie tools

-Welke tool voor welke registratie?
-Healthdata
-NSIHwin
-NSIHweb2


Archieven

-PRIK
-AES

NL | FR
Inleiding | Deelname | Download | Contact

Nationale surveillance van methicilline resistente Staphylococcus aureus (MRSA)

SURVEILLANCEDOCUMENTEN

Protocol: MRSA in de Belgische ziekenhuizen (versie 2019)

Elektronisch registratieformulier (versie 2019)

De gegevensverzameling voor de MRSA surveillance 2018 werd gewijzigd!

RAPPORTEN

Surveillance of antimicrobial resistant bacteria in Belgian hospitals: report 2017.
Latour K, Goossens H, Hallin M, Glupczynski Y (2019) (rapport in het Engels met Nederlandse samenvatting)

Surveillance of antimicrobial resistant bacteria in Belgian hospitals: report 2016.
Latour K, Yusuf E, Dodémont M, Glupczynski Y (2018) (rapport in het Engels met Nederlandse samenvatting)

Surveillance van antibioticaresistente bacteriën in Belgische ziekenhuizen (MRSA, VRE, ESBL+, CPE+ en MR-A. baumannii en P. aeruginosa: jaarrapport 2015.
Jans B, Denis O, Goossens H, Glupczynski Y (2017)

Surveillance van antibioticaresistente bacteriën in Belgische ziekenhuizen (MRSA, VRE, ESBL+, CPE+ en MR-A. baumannii en P. aeruginosa: jaarrapport 2014.
Jans B, Glupczynski Y, Goossens H, Denis O (2016)

Surveillance van antibioticaresistente bacteriën in Belgische ziekenhuizen (MRSA, ESBL+, CPE+ en MR-A. baumannii en P. aeruginosa: jaarrapport 2013.
Jans B, Denis O, Glupczynski Y (2015)

Surveillance van antibioticaresistente bacteriën in Belgische ziekenhuizen (MRSA, ESBL+, CPE+ en MR-A. baumannii en P. aeruginosa: jaarrapport 2012.
Jans B, Denis O, Glupczynski Y (2014)

Surveillance van antibioticaresistente bacteriën in Belgische ziekenhuizen (MRSA, ESBL+, CPE+ en MR-A. baumannii en P. aeruginosa: jaarrapport 2011.
Jans B, Denis O, Glupczynski Y (2013)


ARTIKELS

Jans B, Suetens C, Struelens M, Denis O. Maatregelen ter preventie van overdracht van MRSA in Belgische acute ziekenhuizen,anno 2006. NOSO-Info 2007, vol. 11 nr. 4.

Jans B, Struelens M, Suetens S. Welke aanpak voor infecties met "Community Associated" meticilline resistente Staphylococcus aureus (CA-MRSA)?' Noso-info 2004, Vol. VIII, n°3, 3de kwartaal

Suetens C, Niclaes L, Jans B, Verhaegen J, Schuermans A, Van Eldere J, Buntinx F. Kolonisatie met MRSA een hogere mortaliteit bij rusthuisbewoners met gestoorde cognitieve status?, De huisarts nu 2008, 37(1).

Suetens C, Niclaes L, Jans B, Verhaegen J, Schuermans A, Van Eldere J,, Vandenbroucke JP, Buntinx F. Determinants of Methicillin-resistant Staphylococcus aureus carriage in nursing homes. Age and Ageing 2007, 36 (3): 327-330.

Mathei C, Niclaes L, Suentens C, Jans B, Buntinx F. Infections in residents of nursing homes. Infectious Disease Clin. North America 2007, 21 (3): 761-772.

Suetens C, Niclaes L, Jans B, Verhaegen J, Schuermans A, Van Eldere J, Buntinx F. Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus colonization is associated with higher mortality in nursing home residents with impaired cognitive status. Journal of the American Geriatrics Society 2006, 54: 1854-1860.


VOORDRACHTEN

SYMPOSIUM "Vijftien jaar opvolging van MRSA in Belgische ziekenhuizen" - 17/12/2010
zip-file met presentaties

Jans B, Catry B, Costers M, Mertens K, Simon A, Denis O. Fifty percent reduction of MRSA incidence in Belgian acute care hospitals: yes we can!, presented at ECCMID 2012


(KL20190206)

O Sciensano - OD Volksgezondheid & surveillance - Zorginfecties & antimicrobile resistentie (NSIH) Juliette Wytsmanstraat 14, 1050 Brussel - Belgi; Tel.: +32 (0)2 642 51 11 Fax: +32 (0)2 642 54 10 N