Sciensano
Volksgezondheid & Surveillance
Zorginfecties & Antimicrobiële Resistentie (NSIH)

NSIH

  -Over
  -Aankondigingen
  -Symposium
  -Tevredenheidsenquête
  -Contact

Ziekenhuizen

 Infecties

  -Bloedstroominfecties
  -Clostridium difficile
  -Postoperatieve wondinfecties
  -Intensieve zorgen

 Antimicrobiële resistentie

  -MRSA
  -MRGN
  -VRE
  -EARS-net BE

 Andere

  -Gebruik van antimicrobiële middelen
  -Handhygiëne
  -Kwaliteitsindicatoren
  -ECDC PPS
  -OST

Chronische zorginstellingen

  -Infecties, antimicrobieel gebruik en resistentie


Registratie tools

-Welke tool voor welke registratie?
-Healthdata
-NSIHwin
-NSIHweb1
-NSIHweb2


NL | FR
Inleiding | Deelname | Download | Contact

Nationale surveillance van multiresistente Gram-negatieve bacteriën (MRGN)

Deelname

De deelname aan de surveillance van Gram-negatieve bacteriën is verplicht voor alle niet-psychiatrische ziekenhuizen, met uitzondering van geïsoleerde Sp-ziekenhuizen en Sp-diensten, geïsoleerde G-ziekenhuizen en G-diensten en Sp-ziekenhuizen voor palliatieve zorg (Koninklijk Besluit van 8 januari 2015).

Een ziekenhuis kan deelnemen met gegevens voor één semester (van 1 januari tot 30 juni of van 1 juli tot 31 december) of voor een volledig jaar. In januari krijgt elk ziekenhuis een uitnodiging tot deelname alsook de laatste versie van het te gebruiken registratieformulier.

Sciensano voegt alle ziekenhuisgegevens toe aan de nationale databank en zorgt voor de analyse en de rapportering van de gegevens.

De deelnemers krijgen een individuele en globale feedback voor het voorbije jaar. Het globaal rapport bevat de nationale cijfers voor het desbetreffende surveillancejaar en hun evolutie in de tijd, terwijl het individueel rapport het lokale resistentie- en incidentiecijfer voor het ziekenhuis en de tijdsevolutie van deze cijfers op grafische wijze weergeeft.
De gegevens worden op vertrouwelijke wijze behandeld. Individuele ziekenhuisresultaten worden enkel aan het betrokken ziekenhuis teruggerapporteerd en nooit aan derden.(KL20170404)

O Sciensano - OD Volksgezondheid & surveillance - Zorginfecties & antimicrobiŽle resistentie (NSIH) Juliette Wytsmanstraat 14, 1050 Brussel - BelgiŽ; Tel.: +32 (0)2 642 51 11 Fax: +32 (0)2 642 54 10 N