Sciensano
Volksgezondheid & Surveillance
Zorginfecties & Antimicrobiële Resistentie (NSIH)

NSIH

  -Over
  -Aankondigingen
  -Symposium
  -Tevredenheidsenquête
  -Contact

Ziekenhuizen

 Infecties

  -Bloedstroominfecties
  -Clostridium difficile
  -Postoperatieve wondinfecties
  -Intensieve zorgen

 Antimicrobiële resistentie

  -AMR/BMR (MRSA, MRGN, VRE)
  -EARS-net BE

 Andere

  -Gebruik van antimicrobiële middelen
  -Handhygiëne
  -Kwaliteitsindicatoren
  -ECDC PPS
  -OST

Chronische zorginstellingen

  -Infecties, antimicrobieel gebruik en resistentie


Registratie tools

-Welke tool voor welke registratie?
-Healthdata
-NSIHwin
-NSIHweb1
-NSIHweb2


NL | FR
Inleiding | Deelname | Download | Contact

Nationale surveillance van multiresistente Gram-negatieve bacteriën (MRGN)

Inleiding

België wordt, net zoals andere Europese landen, geconfronteerd met de snelle opkomst van multiresistente Gram-negatieve bacteriën. Deze bacteriën (o.a. Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae en Enterobacter) zijn voornamelijk kiemen die bij de mens in de darm voorkomen en die vooral bij ernstig zieke patiënten infecties kunnen veroorzaken.

Via verschillende mechanismen kunnen deze Gram-negatieven ongevoelig (resistent) worden tegen verschillende antibioticaklassen. De meest voorkomende resistentiemechanisme is de productie van enzymen, zoals extended spectrum bèta-lactamase (ESBL) en carbapenemase.

Bacteriën die ESBL produceren zijn resistent tegen alle bèta-lactam-antibiotica, maar niet tegen carbapenems. Carbapenemaseproducerende bacteriën (CPE) zijn dan weer resistent tegen antibiotica van de groep met carbapenems.

In 2000 startte de afdeling Epidemiologie van Sciensano in nauwe samenwerking met het Nationaal Referentiecentrum (UCL, Mont-Godinne) de epidemiologische surveillance van resistente Gram-negatieve bacteriën in Belgische ziekenhuizen. Sinds 2014 moeten alle acute ziekenhuizen verplicht aan deze surveillance deelnemen (Koninklijk Besluit van 8 januari 2015).

Doelstelling van de surveillance

De surveillance van multiresistente Gram-negatieve bacteriën heeft een dubbele doelstelling

  • Enerzijds laat ze toe om de evolutie van de proportie en incidentie van:
    1) resistente (ESBL+, CPE+, resistentie voor 3de en 4de generatie cefalosporines, resistentie voor meropenem) Enterobacteriaceae (Enterobacter cloacae, Escherichia coli en Klebsiella pneumoniae) in Belgische ziekenhuizen op te volgen in de tijd en aldus over nationale gegevens te beschikken omtrent deze resistente kiemen.
    2) multiresistente non-fermenters (Pseudomonas aeruginosa en Acinetobacter baumannii) in Belgische ziekenhuizen op te volgen in de tijd en aldus over nationale gegevens te beschikken omtrent deze resistente kiemen.
  • Anderzijds laat deze surveillance aan de deelnemende instellingen toe om de eigen resultaten op te volgen in de tijd en deze te vergelijken met de nationale resultaten.

Contact

Katrien Latour
+32 (0)2 642 57 62
katrien.latour@sciensano.be


(KL20170404)

O Sciensano - OD Volksgezondheid & surveillance - Zorginfecties & antimicrobiŽle resistentie (NSIH) Juliette Wytsmanstraat 14, 1050 Brussel - BelgiŽ; Tel.: +32 (0)2 642 51 11 Fax: +32 (0)2 642 54 10 N