Sciensano
Volksgezondheid & Surveillance
Zorginfecties & Antimicrobiële Resistentie (NSIH)

NSIH

  -Over
  -Aankondigingen
  -Symposium
  -Tevredenheidsenquête
  -Contact

Ziekenhuizen

 Infecties

  -Bloedstroominfecties
  -Clostridium difficile
  -Postoperatieve wondinfecties
  -Intensieve zorgen

 Antimicrobiële resistentie

  -MRSA
  -MRGN
  -VRE
  -EARS-net BE

 Andere

  -Gebruik van antimicrobiële middelen
  -Handhygiëne
  -Kwaliteitsindicatoren
  -ECDC PPS
  -OST

Chronische zorginstellingen

  -Infecties, antimicrobieel gebruik en resistentie


Registratie tools

-Welke tool voor welke registratie?
-Healthdata
-NSIHwin
-NSIHweb1
-NSIHweb2


NL | FR
Inleiding | Deelname | Download | Contact

Nationale surveillance van multiresistente Gram-negatieve bacteriŽn (MRGN)

SURVEILLANCEDOCUMENTEN

Elektronisch registratieformulier (versie 2019)

De gegevensverzameling voor de surveillance van 2018 werd gewijzigd!

EPIDEMIOLOGISCHE RAPPORTEN

Surveillance of antimicrobial resistant bacteria in Belgian hospitals: report 2017.
Latour K, Goossens H, Hallin M, Glupczynski Y (2019) (rapport in het Engels met Nederlandse samenvatting)

Surveillance of antimicrobial resistant bacteria in Belgian hospitals: report 2016.
Latour K, Yusuf E, Dodťmont M, Glupczynski Y (2018) (rapport in het Engels met Nederlandse samenvatting)

Surveillance van antibioticaresistente bacteriŽn in Belgische ziekenhuizen (MRSA, VRE, ESBL+, CPE+ en MR-A. baumannii en P. aeruginosa: jaarrapport 2015.
Jans B., Denis O, Goossens H, Glupczynski Y (2017)

Surveillance van antibioticaresistente bacteriŽn in Belgische ziekenhuizen (MRSA, VRE, ESBL+, CPE+ en MR-A. baumannii en P. aeruginosa: jaarrapport 2014.
Jans B., Glupczynski Y, Goossens H, Denis O (2016)

Surveillance van antibioticaresistente bacteriŽn in Belgische ziekenhuizen (MRSA, ESBL+, CPE+ en MR-A. baumannii en P. aeruginosa: jaarrapport 2013.
Jans B., Denis O, Glupczynski Y (2015)

Surveillance van antibioticaresistente bacteriŽn in Belgische ziekenhuizen (MRSA, ESBL+, CPE+ en MR-A. baumannii en P. aeruginosa: jaarrapport 2012.
Jans B., Denis O, Glupczynski Y (2014)

Surveillance van antibioticaresistente bacteriŽn in Belgische ziekenhuizen (MRSA, ESBL+, CPE+ en MR-A. baumannii en P. aeruginosa: jaarrapport 2011.
Jans B., Denis O, Glupczynski Y (2013)


MICROBIOLOGISCHE RAPPORTEN (Prof. Glupczynski Y, Referentielaboratorium, UCL, Mont Godinne)

2013: National multicenter survey of multidrug-resistant Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter baumannii in Belgian hospitals.

2010: National multicenter survey of ESBL-producing Enterobacteriaceae and of multi-drug resistant Gram negative non-fermenters in Belgium.

2008: National multicenter survey of ESBL-producing Enterobacteriaceae in Belgian hospitals.

2007: Quality control assessment of ESBL and antimicrobial susceptibility testing in 5 Enterobacteriaceae isolates.

2006: National surveillance of ESBL-producing Enterobacteriaceae in Belgian Hospitals.

2003: Report of the antimicrobial susceptibility profiles of isolates from the national epidemiologic survey of enterobacter aerogenes in Belgian Hospitals.

2000-2001: Report of the antimicrobial susceptibility profiles of isolates from the national epidemiologic survey of enterobacter aerogenes in Belgian Hospitals.

1996-1998: Report of the National epidemiologic survey of Enterobacter aerogenes in Belgian Hospitals.


(KL20190206)

O Sciensano - OD Volksgezondheid & surveillance - Zorginfecties & antimicrobiŽle resistentie (NSIH) Juliette Wytsmanstraat 14, 1050 Brussel - BelgiŽ; Tel.: +32 (0)2 642 51 11 Fax: +32 (0)2 642 54 10 N