Sciensano
Volksgezondheid & Surveillance
Zorginfecties & Antimicrobiële Resistentie (NSIH)

NSIH

  -Over
  -Aankondigingen
  -Symposium
  -Tevredenheidsenquête
  -Contact

Ziekenhuizen

 Infecties

  -Bloedstroominfecties
  -Clostridium difficile
  -Postoperatieve wondinfecties
  -Intensieve zorgen

 Antimicrobiële resistentie

  -MRSA
  -MRGN
  -VRE
  -EARS-net BE

 Andere

  -Gebruik van antimicrobiële middelen
  -Handhygiëne
  -Kwaliteitsindicatoren
  -ECDC PPS
  -OST

Chronische zorginstellingen

  -Infecties, antimicrobieel gebruik en resistentie


Registratie tools

-Welke tool voor welke registratie?
-Healthdata
-NSIHwin
-NSIHweb1
-NSIHweb2NL | FR
Inleiding | Beschrijving | Deelname | Download | Contact

Surveillance van resistente Gram-negatieve bacteriŽn: 

Enterobacter cloacae, Escherichia coli en Klebsiella pneumoniae  en multiresistente Pseudomonas aeruginosa en Acinetobacter baumannii

    Inleiding

In de loop van de 90er jaren nam het aantal infecties met Enterobacter aerogenes toe in de Belgische ziekenhuizen. Tussen 1992 en 2001 steeg de incidentie van E. aerogens uit bloedkweken van 0,09 tot 0,31/10.000 patiŽntendagen (Suetens C., WIV, 2001). De proportie van E. aerogenes binnen het totaal aantal Enterobacter species (uit bloedkweken) nam eveneens toe van 33,2% in 1992-1994 tot 48,5% in 2000-2001.Dit micro-organisme was eveneens verantwoordelijk voor verscheidene epidemieŽn in Belgische ziekenhuizen.

 Gelijktijdig deed zich een toenemend probleem van multi-resistentie en ESBL-productie voor, niet alleen voor E. aerogenes maar ook voor E. cloacae, E. coli en K. pneumoniae,

In 2000 startte de afdeling Epidemiologie van het WIV in nauwe samenwerking met het Nationaal Referentiecentrum (UCL, Mont-Godinne) en met de Belgian Infection Control Society ( BICS) een multi-centrische, epidemiologische surveillance van resistente Gram-negatieve bacteriŽn in Belgische ziekenhuizen.

De onderstaande figuur geeft de evolutie weer van de incidentie van ESBL-productie en meropenem-resistentie bij E. cloacae, E. coli en K. pneumoniae.


(BJ_05022016)


O Sciensano - OD Volksgezondheid & surveillance - Zorginfecties & antimicrobiŽle resistentie (NSIH) Juliette Wytsmanstraat 14, 1050 Brussel - BelgiŽ; Tel.: +32 (0)2 642 51 11 Fax: +32 (0)2 642 54 10 N