Sciensano
Volksgezondheid & Surveillance
Zorginfecties & Antimicrobiële Resistentie (NSIH)

NSIH

  -Over
  -Aankondigingen
  -Symposium
  -Contact

Ziekenhuizen

 Infecties

  -Bloedstroominfecties
  -Clostridium difficile
  -Postoperatieve wondinfecties
  -Intensieve zorgen

 Antimicrobiële resistentie

  -MRSA
  -MRGN
  -VRE
  -EARS-net BE

 Andere

  -Gebruik van antimicrobiële middelen
  -Handhygiëne
  -Kwaliteitsindicatoren
  -ECDC PPS
  -OST

Chronische zorginstellingen

  -Infecties, antimicrobieel gebruik en resistentie


Registratie tools

-Welke tool voor welke registratie?
-Healthdata
-NSIHwin
-NSIHweb1
-NSIHweb2NL | FR
Inleiding | Beschrijving | Deelname | Download | Contact

Surveillance van resistente Gram-negatieve bacteriŽn:

Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae en resistente  Pseudomonas aeruginosa en Acinetobacter baumannii

HET SURVEILLANCEFORMULIER KAN U HIER DOWNLOADEN:

Elektronisch registratieformulier (versie 2017)

      
De gegevensverzameling voor de surveillance 2016 is ongewijzigd


MICROBIOLOGISCHE RAPPORTEN (Prof. Y. Glupczynski, Referentielaboratorium, UCL, Mont Godinne)

1996-1998: Report of the National epidemiologic survey of Enterobacter aerogenes in Belgian Hospitals

2000-2001: Report of the antimicrobial susceptibility profiles of isolates from the national epidemiologic survey of enterobacter aerogenes in Belgian Hospitals. 

2003: Report of the antimicrobial susceptibility profiles of isolates from the national epidemiologic survey of enterobacter aerogenes in Belgian Hospitals.

2006: National surveillance of ESBL-producing Enterobacteriaceae in Belgian Hospitals.

2007: Quality control assessment of ESBL and antimicrobial susceptibility testing in 5 Enterobacteriaceae isolates.

2008: National multicenter survey of ESBL-producing Enterobacteriaceae in Belgian hospitals.

2010: National multicenter survey of ESBL-producing Enterobacteriaceae and of  multi-drug resistant Gram negative non-fermenters in Belgium.

2013: National multicenter survey of multidrug-resistant Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter baumannii in Belgian hospitals in 2013.

EPIDEMIOLOGISCHE RAPPORTEN: EPIDEMIOLOGIE VAN GRAM-NEGATIEVE RESISTENTE BACTERIEN

Eerste surveillancerapport van Multiresistente Enterobacter aerogenes (MREA) in de Belgische ziekenhuizen: tweede semester 2000 ,
Jans B, Prof. Glupczynski Y & GOSPIZ, 2000.

Surveillance van Multiresistente Enterobacter aerogenes (MREA) in de Belgische ziekenhuizen: eerste semester 2001,
Jans B, Prof. Glupczynski Y & GOSPIZ, 2001.

Surveillance van Multiresistente Enterobacter aerogenes (MREA) in de Belgische ziekenhuizen: laatste semester 2001 ,
Jans B, Prof. Glupczynski Y & GOSPIZ, 2001.

Surveillance van Multiresistente Enterobacter aerogenes (MREA) in de Belgische ziekenhuizen: eerste semester 2002 ,
Jans B, Prof. Glupczynski Y & GOSPIZ, 2002.

Surveillance van Multiresistente Enterobacter aerogenes (MREA) in de Belgische ziekenhuizen: tweede semester 2002 ,
Jans B, Prof. Glupczynski Y & GOSPIZ, 2002.

Surveillance van Multiresistente Enterobacter aerogenes (MREA) in de Belgische ziekenhuizen: eerste semester 2003 ,
Jans B, Prof. Glupczynski Y & GOSPIZ, 2003.

Surveillance van Multiresistente Enterobacter aerogenes (MREA) in de Belgische ziekenhuizen: tweede semester 2003 ,
Jans B, Prof. Glupczynski Y & GOSPIZ, 2003.

Surveillance van Multiresistente Enterobacter aerogenes (MREA) in de Belgische ziekenhuizen: eerste semester 2004 ,
Jans B, Prof. Glupczynski Y & GOSPIZ, 2004.

Surveillance van Multiresistente Enterobacter aerogenes (MREA) in de Belgische ziekenhuizen: tweede semester 2004 ,
Jans B, Prof. Glupczynski Y & BICS, 2004.

Surveillance van Multiresistente Enterobacter aerogenes (MREA) in de Belgische ziekenhuizen: eerste semester 2005 ,
Jans B, Prof. Glupczynski Y & BICS, 2005.

Surveillance van Multiresistente Enterobacter aerogenes (MREA) in de Belgische ziekenhuizen: tweede semester 2005 ,
Jans B, Prof. Glupczynski Y & BICS, 2005.

Surveillancerapport van Multiresistente kiemen in Belgische ziekenhuizen: eerste semester 2006,
Jans B, Prof. Glupczynski Y & BICS, 2006.

Surveillancerapport van Multiresistente kiemen in Belgische ziekenhuizen: tweede semester 2006,
Jans B, Prof. Glupczynski Y & BICS, 2006.

Surveillancerapport van Multiresistente kiemen in Belgische ziekenhuizen: eerste semester 2007,
Jans B, Prof. Glupczynski Y & BICS, 2007.

Surveillancerapport van Multiresistente kiemen in Belgische ziekenhuizen: tweede semester 2007,
Jans B, Prof. Glupczynski Y & BICS, 2007

Surveillancerapport van Multiresistente kiemen in Belgische ziekenhuizen: eerste semester 2008,
Jans B, Prof. Glupczynski Y & BICS, 2008

Surveillancerapport van Multiresistente kiemen in Belgische ziekenhuizen: tweede semester 2008,
Jans B, Prof. Glupczynski Y & BICS, 2008

Surveillancerapport van Multiresistente kiemen in Belgische ziekenhuizen: eerste semester 2009,
Jans B, Prof. Glupczynski Y & BICS, 2010

Surveillancerapport van Multiresistente kiemen in Belgische ziekenhuizen: tweede semester 2009,
Jans B, Prof. Glupczynski Y & BICS, 2010

Surveillancerapport van Multiresistente kiemen in Belgische ziekenhuizen: eerste semester 2010,
Jans B, Prof. Glupczynski Y & BICS, 2011

Surveillancerapport van Multiresistente kiemen in Belgische ziekenhuizen: tweede semester 2010,
Jans B, Prof. Glupczynski Y & BICS, 2012

Surveillance van antibioticaresistente bacteriŽn in Belgische ziekenhuizen (MRSA, VRE, ESBL+, CPE+ en MR.-A. baumannii en P. aeruginosa): jaarrapport 2011.
Jans B, Glupczynski Y en Denis O., 2013

Surveillance van antibioticaresistente bacteriŽn in Belgische ziekenhuizen (MRSA, ESBL+, CPE+ en MR.-A. baumannii en P. aeruginosa): jaarrapport 2012.
Jans B, Glupczynski Y en Denis O., 2014

Surveillance van antibioticaresistente bacteriŽn in Belgische ziekenhuizen (MRSA, ESBL+, CPE+ en MR.-A. baumannii en P. aeruginosa): jaarrapport 2013.
Jans B, Glupczynski Y en Denis O., 2015

Surveillance van antibioticaresistente bacteriŽn in Belgische ziekenhuizen (MRSA, VRE, ESBL+, CPE+ en MR.-A. baumannii en P. aeruginosa): jaarrapport 2014.
Jans B., Glupczynski Y, Goossens H, Denis O, 2016

RAPPORTEN: kiemen met andere resistentiemechanismen

Epidemiologische studie van Acinetobacter baumannii en Pseudomonas aeruginosa (2008).

Impact van het gebruik van een vloeibare zeep besmet met Burkholderia cepacia in Belgische ziekenhuizen (2014).

VOORDRACHTEN

Nationale surveillance van Multiresistente Enterobacter aerogenes (MREA) in de Belgische ziekenhuizen: eerste rapport 2000 ,
Jans B, Voordracht: 1ste Nsihdag, WIV, Brussel, 2002.

Multi-resistant Enterobacter aerogenes in Belgian hospitals, 2000-2001,
Jans B, Voordracht: 18 th Seminar Diagnosis and surveillance of infectious diseases, Woluwe, November 2002.

NSIH – MRE program:Surveillance of multi-resistant micro-organisms in Belgian hospitals: ESBL- producing Enterobacter aerogenes, Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae. Jans B., BICS symposium 2007

(BJ_11022016)

O Sciensano - OD Volksgezondheid & surveillance - Zorginfecties & antimicrobiŽle resistentie (NSIH) Juliette Wytsmanstraat 14, 1050 Brussel - BelgiŽ; Tel.: +32 (0)2 642 51 11 Fax: +32 (0)2 642 54 10 N