Sciensano
Volksgezondheid & Surveillance
Zorginfecties & Antimicrobiële Resistentie (NSIH)

NSIH

  -Over
  -Aankondigingen
  -Symposium
  -Tevredenheidsenquête
  -Contact

Ziekenhuizen

 Infecties

  -Bloedstroominfecties
  -Clostridium difficile
  -Postoperatieve wondinfecties
  -Intensieve zorgen

 Antimicrobiële resistentie

  -MRSA
  -MRGN
  -VRE
  -EARS-net BE

 Andere

  -Gebruik van antimicrobiële middelen
  -Handhygiëne
  -Kwaliteitsindicatoren
  -ECDC PPS
  -OST

Chronische zorginstellingen

  -Infecties, antimicrobieel gebruik en resistentie


Registratie tools

-Welke tool voor welke registratie?
-Healthdata
-NSIHwin
-NSIHweb1
-NSIHweb2NL | FR
Inleiding | Beschrijving | Deelname | Download | Contact

Surveillance van resistente Gram-negatieve bacteriŽn: 

Enterobacter cloacae, Escherichia coli en Klebsiella pneumoniae en multiresistente Pseudomonas aeruginosa en Acinetobacter baumannii


Hoe deelnemen ?

De deelname aan deze surveillance is verplicht. Een ziekenhuis kan deelnemen aan ťťn semester (van 1 januari tot 30 juni en van 1 juli tot 31 december) of voor een volledig jaar. In januari krijgt elk ziekenhuis een uitnodiging voor deelname alsook de laatste versie van het formulier voor gegevensverzameling. U kan dit formulier downloaden op volgende pagina.

Belangrijk: vergeet vooral niet uw NSIH code, de naam van uw instelling en de gemeente op het formulier in te vullen alvorens het samen met uw resultaten via de post of via e-mail naar het WIV-ISP te verzenden.

Het WIV-ISP voegt uw gegevens toe aan de nationale databank en zorgt voor de analyse en de rapportering van de gegevens.

De gegevens worden op vertrouwelijke wijze behandeld. Individuele ziekenhuisresultaten worden enkel aan het betrokken ziekenhuis teruggerapporteerd en nooit aan derden.
De individuele feedback wordt geanonimiseerd, dankzij het gebruik van een door het WIV toegekend studienummer dat voor elke studieperiode verandert.
(KL_31012017)

O Sciensano - OD Volksgezondheid & surveillance - Zorginfecties & antimicrobiŽle resistentie (NSIH) Juliette Wytsmanstraat 14, 1050 Brussel - BelgiŽ; Tel.: +32 (0)2 642 51 11 Fax: +32 (0)2 642 54 10 N