Sciensano
Volksgezondheid & Surveillance
Zorginfecties & Antimicrobiële Resistentie (NSIH)

NSIH

  -Over
  -Aankondigingen
  -Symposium
  -Tevredenheidsenquête
  -Contact

Ziekenhuizen

 Infecties

  -Bloedstroominfecties
  -Clostridium difficile
  -Postoperatieve wondinfecties
  -Intensieve zorgen

 Antimicrobiële resistentie

  -MRSA
  -MRGN
  -VRE
  -EARS-net BE

 Andere

  -Gebruik van antimicrobiële middelen
  -Handhygiëne
  -Kwaliteitsindicatoren
  -ECDC PPS
  -OST

Chronische zorginstellingen

  -Infecties, antimicrobieel gebruik en resistentie


Registratie tools

-Welke tool voor welke registratie?
-Healthdata
-NSIHwin
-NSIHweb1
-NSIHweb2NL | FR
Inleiding | Beschrijving | Deelname | Download | Contact

Surveillance van resistente Gram-negatieve bacteriŽn:

Enterobacter cloacae, Escherichia coli en Klebsiella pneumoniae en multiresistente Pseudomonas aeruginosa en Acinetobacter baumannii

Doelstellingen

Deze surveillance beoogt een dubbele doelstelling:

  • Enerzijds laat zij toe om de evolutie van de proportie en incidentie van:
    • resistente (ESBL+, CPE+, resistentie voor 3de en 4de generatie cefalosporines, resistentie voor meropenem) Enterobacteriaceae (E. cloacae, E. coli en K. pneumoniae)  in de Belgische ziekenhuizen op te volgen in de tijd en aldus over nationale gegevens te beschikken omtrent deze resistente kiemen.
    • multiresistente non-fermenters (P. aeruginosa en A. baumannii) in de Belgische ziekenhuizen op te volgen in de tijd en aldus over nationale gegevens te beschikken omtrent deze resistente kiemen.
  • Anderzijds laat deze surveillance aan de deelnemende instellingen toe om de eigen resultaten op te volgen in de tijd en deze te vergelijken met de nationale resultaten.

Onderzoeksmethode

De deelnemende ziekenhuizen verzamelen retrospectief (voorbije jaar), aan de hand van een surveillanceformulier geaggregeerde gegevens met betrekking tot boven vermelde resistente kiemen in hun ziekenhuis.
De gegevensverzameling gebeurt op gestandaardiseerde wijze: iedere patiŽnt wordt slechts ťťnmaal geteld. Dubbels worden dus uitgesloten. Het WIV staat in voor de gegevensinvoer, analyse en feedback.

Type feedback

Deelnemers krijgen een individuele en een globale feedback voor het voorbije jaar. Het globaal rapport bevat de nationale jaarcijfers en hun evolutie in de tijd, terwijl het individueel rapport het lokale resistentie- en incidentiecijfer voor het ziekenhuis en de tijdsevolutie van deze cijfers op grafische wijze weergeeft.

(BJ_05022016)

O Sciensano - OD Volksgezondheid & surveillance - Zorginfecties & antimicrobiŽle resistentie (NSIH) Juliette Wytsmanstraat 14, 1050 Brussel - BelgiŽ; Tel.: +32 (0)2 642 51 11 Fax: +32 (0)2 642 54 10 N