Sciensano
Volksgezondheid & Surveillance
Zorginfecties & Antimicrobiële Resistentie (NSIH)

NSIH

  -Over
  -Aankondigingen
  -Symposium
  -Tevredenheidsenquête
  -Contact

Ziekenhuizen

 Infecties

  -Bloedstroominfecties
  -Clostridium difficile
  -Postoperatieve wondinfecties
  -Intensieve zorgen

 Antimicrobiële resistentie

  -MRSA
  -MRGN
  -VRE
  -EARS-net BE

 Andere

  -Gebruik van antimicrobiële middelen
  -Handhygiëne
  -Kwaliteitsindicatoren
  -ECDC PPS
  -OST

Chronische zorginstellingen

  -Infecties, antimicrobieel gebruik en resistentie


Registratie tools

-Welke tool voor welke registratie?
-Healthdata
-NSIHwin
-NSIHweb1
-NSIHweb2


NL | FR
Voorstelling | Deelname | Resultaten | Contact

Chronische zorginstellingen

Deelname

De puntprevalentiestudies van zorginfecties en antimicrobieel gebruik in chronische zorginstellingen kaderden binnen een Europees project (HALT) en worden georganiseerd door het Europees centrum voor infectiepreventie en-control (ECDC) in samenwerking met Sciensano. Omwille van de behoefte aan het opzetten van een specifiek studie naar zorginfecties en antimicrobieel gebruik in de psychiatrische sector werd de HALT-3 methodologie lichtjes aangepast zodat deze beter van toepassing is voor gegevensverzameling in psychiatrische ziekenhuizen. De gegevensverzameling voor de HALT-3 PSY studie vond plaats tussen 1 oktober en 30 november 2017.

Protocol

  • HALT-3 PSY Studieprotocol


  • (KL20180806)

    O Sciensano - OD Volksgezondheid & surveillance - Zorginfecties & antimicrobiŽle resistentie (NSIH) Juliette Wytsmanstraat 14, 1050 Brussel - BelgiŽ; Tel.: +32 (0)2 642 51 11 Fax: +32 (0)2 642 54 10 N