Sciensano
Volksgezondheid & Surveillance
Zorginfecties & Antimicrobiële Resistentie (NSIH)

NSIH

  -Over
  -Aankondigingen
  -Contact

Ziekenhuizen

 Infecties

  -Septicemieën
  -Clostridium difficile
  -Postoperatieve wondinfecties
  -Intensieve zorgen

 Antimicrobiële resistentie

  -MRSA
  -MRGN
  -VRE
  -EARS-net BE

 Andere

  -Gebruik van antimicrobiële middelen
  -Handhygiëne
  -Kwaliteitsindicatoren
  -ECDC PPS

Chronische zorginstellingen

  -Infecties, antimicrobieel gebruik en resistentie


Registratie tools

-Welke tool voor welke registratie?
-Healthdata
-NSIHwin
-NSIHweb1
-NSIHweb2


NL | FR
Inleiding | Doelstellingen | Presentaties | Deelname | Rapporten


Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne in acute ziekenhuizen

Opgelet : het is mogelijk dat een ziekenhuis gefusioneerd werd. In dat geval is het normaal dat enkel de fusienaam in de lijst naast de postcode van de hoofdzetel teruggevonden wordt.


2016
Nationaal rapport, data 2016
Gedetailleerde rapporten per ziekenhuizen 2013, 2015 en 2016


2015
Nationaal rapport, data 2015


2013
Nationaal rapport - data 2013


2011
Rapport Haalbaarheidstudie


(SD 26/04/2018)