Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid -
Volksgezondheid & Surveillance
Zorggerelateerde Infecties (NSIH)

NSIH

  -Over
  -Aankondigingen
  -Contact

Ziekenhuizen

 Infecties

  -Septicemieën
  -Clostridium difficile
  -PWI
  -Intensieve zorgen

 Antimicrobiële resistentie

  -CPE
  -ESBL+
  -MRSA
  -VRE
  -EARS

 Andere

  -Antibioticagebruik
  -Handhygiëne
  -Kwaliteitsindicatoren

Rusthuizen

  -Infecties en resistentie


Registratie tools

-NSIHwin
-NSIHweb1
-NSIHweb2


NL | FR
Inleiding | Doelstellingen | Presentaties | Deelname | Rapporten


Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne in acute ziekenhuizen
Nationaal rapport - data 2013


In het nationaal rapport staat een lijst met de naam van de ziekenhuizen en hun scores. Opgelet : het is mogelijk dat een ziekenhuis gefusioneerd werd. In dat geval is het normaal dat enkel de fusienaam in de lijst naast de postcode van de hoofdzetel teruggevonden wordt.
2011
Rapport Haalbaarheidstudie(MLL06112015)