Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid -
Volksgezondheid & Surveillance
Zorginfecties & Antimicrobiële Resistentie (NSIH)

NSIH

  -Over
  -Aankondigingen
  -Contact

Ziekenhuizen

 Infecties

  -Septicemieën
  -Clostridium difficile
  -Postoperatieve wondinfecties
  -Intensieve zorgen

 Antimicrobiële resistentie

  -CPE
  -ESBL+
  -MRSA
  -VRE
  -EARS-net

 Andere

  -Gebruik van antimicrobiële middelen
  -Handhygiëne
  -Kwaliteitsindicatoren

Chronische zorginstellingen

  -Infecties, antimicrobieel gebruik en resistentie


Registratie tools

-NSIHwin
-NSIHweb1
-NSIHweb2


NL | FR
Inleiding | Doelstellingen | Presentaties | Deelname | Rapporten


Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne in acute ziekenhuizen
Nationaal rapport - data 2013

In het nationaal rapport staat een lijst met de naam van de ziekenhuizen en hun scores. Opgelet : het is mogelijk dat een ziekenhuis gefusioneerd werd. In dat geval is het normaal dat enkel de fusienaam in de lijst naast de postcode van de hoofdzetel teruggevonden wordt.
2011
Rapport Haalbaarheidstudie(MLL06112015)