Sciensano
Volksgezondheid & Surveillance
Zorginfecties & Antimicrobiële Resistentie (NSIH)

NSIH

  -Over
  -Aankondigingen
  -Contact

Ziekenhuizen

 Infecties

  -Septicemieën
  -Clostridium difficile
  -Postoperatieve wondinfecties
  -Intensieve zorgen

 Antimicrobiële resistentie

  -MRSA
  -MRGN
  -VRE
  -EARS-net BE

 Andere

  -Gebruik van antimicrobiële middelen
  -Handhygiëne
  -Kwaliteitsindicatoren
  -ECDC PPS

Chronische zorginstellingen

  -Infecties, antimicrobieel gebruik en resistentie


Registratie tools

-NSIHwin
-NSIHweb1
-NSIHweb2


NL | FR
Inleiding | Doelstellingen | Presentaties | Deelname | Rapporten


Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne in acute ziekenhuizen

Deelname

Het federaal platform ziekenhuishygiëne besliste om de gegevensverzameling voor het referentiejaar 2017 aan te passen. De doelstellingen en indicatoren voor de nieuwe gegevensverzameling zijn uitvoering beschreven in het lastenboek. De nieuwe set bevat alle historische indicatoren (gebruikt in 2013, 2015 en 2016) aangevuld met een nieuwe groep indicatoren vastgelegd voor 3 jaar. In de nieuwe set indicatoren wordt meer belang gehecht aan indicatoren die betrekking hebben op procesaudits.

De laatste versie van het lastenboek, nodig voor de verzameling van de kwaliteitsindicatoren voor het jaar 2017, werd hier op onze website gepubliceerd. Het is dus reeds mogelijk om data te verzamelen. De online invoering, die slechts enkele minuten in beslag neemt wanneer u de over de gegevens beschikt, zal mogelijk zijn via Healthdata. We werken momenteel aan de implementatie van deze tool in Healthdata. Het is moeilijk om in te schatten hoeveel tijd dit in beslag zal nemen, aangezien we hiervoor afhankelijk zijn van andere personen/instanties. We hopen dit proces afgerond te hebben vóór de zomer.

Het online invoeren van de gegevens zal dit jaar dus vertraging oplopen en NIET zoals voorgaande jaren in april plaatsvinden. Op het moment waarop het mogelijk zal zijn om de kwaliteitsindicatoren via Healthdata te registreren, zullen de contactpersonen voor het kwaliteitsindicatoren project een e-mail ontvangen en zal dit gelijktijdig op deze website bekend gemaakt worden.

Lastenboek, invulformulier en scores

Lastenboek - gegevens 2017 (definities, instructies voor het invullen en bewijselementen)

Het invulformulier (gegevens 2017) kan gebruikt worden om de data te verzamelen en bevat de scores per kwaliteitsindicator. De gegevens zullen uiteindelijk online in Healthdata ingevoerd moeten worden.

Scores

FAQ

De FAQ biedt een antwoord op veel gestelde vragen over het kwaliteitsindicatorenproject. Heeft u een bijkomende vraag of vindt u geen antwoord, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Meetings werkgroep

Minutes - Meeting 12 oct 2016 (Frans)
Minutes - Meeting 10 nov 2016 (Frans)(SD 21/03/2017)

O Sciensano - DO santé publique & surveillance - Infections liées aux soins & antibiorésistance (NSIH) Rue Juliette Wytsman 14, 1050 Bruxelles - Belgique; Tél.: +32 (0)2 642 51 11 Fax: +32 (0)2 642 54 10 N