Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid -
Volksgezondheid & Surveillance
Zorginfecties & Antimicrobiële Resistentie (NSIH)

NSIH

  -Over
  -Aankondigingen
  -Contact

Ziekenhuizen

 Infecties

  -Septicemieën
  -Clostridium difficile
  -Postoperatieve wondinfecties
  -Intensieve zorgen

 Antimicrobiële resistentie

  -MRSA
  -MRGN
  -VRE
  -EARS-net BE

 Andere

  -Gebruik van antimicrobiële middelen
  -Handhygiëne
  -Kwaliteitsindicatoren
  -ECDC PPS

Chronische zorginstellingen

  -Infecties, antimicrobieel gebruik en resistentie


Registratie tools

-NSIHwin
-NSIHweb1
-NSIHweb2


NL | FR
Inleiding | Doelstellingen | Presentaties | Deelname | Rapporten


Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne in acute ziekenhuizen

Deelname


Voor gegevens 2016 zullen 2015 documenten (formulier, lastenboek) gebruiken worden. De online gegevensinvoering zal mogelijk zijn van 1 tot en met 30 april 2017 op NSIHweb2 .

Formulier - gegevens 2015
Lastenboek - gegevens 2015 (definities, instructies voor het invullen en bewijselementen)

Vorige versies (niet meer te gebruiken)
Formulier - gegevens 2013
Lastenboek - gegevens 2013


Meeting werkgroup
Minutes - Meeting 12 oct 2016 (Frans)
Minutes - Meeting 10 nov 2016 (Frans)(MLL 09/03/2017)

O Institut Scientifique de Santé Publique - DO santé publique & surveillance - Infections liées aux soins & antibiorésistance (NSIH) Rue Juliette Wytsman 14, 1050 Bruxelles - Belgique; Tél.: +32 (0)2 642 51 11 Fax: +32 (0)2 642 54 10 N