Sciensano
Volksgezondheid & Surveillance
Zorginfecties & Antimicrobiële Resistentie (NSIH)

NSIH

  -Over
  -Aankondigingen
  -Symposium
  -Tevredenheidsenquête
  -Contact

Ziekenhuizen

 Infecties

  -Bloedstroominfecties
  -Clostridium difficile
  -Postoperatieve wondinfecties
  -Intensieve zorgen

 Antimicrobiële resistentie

  -AMR/BMR (MRSA, MRGN, VRE)
  -EARS-net BE

 Andere

  -Gebruik van antimicrobiële middelen
  -Handhygiëne
  -Kwaliteitsindicatoren
  -ECDC PPS
  -OST

Chronische zorginstellingen

  -Infecties, antimicrobieel gebruik en resistentie


Registratie tools

-Welke tool voor welke registratie?
-Healthdata
-NSIHwin
-NSIHweb1
-NSIHweb2


NL | FR
Inleiding | Doelstellingen | Presentaties | Deelname | Rapporten


Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne in acute ziekenhuizen

Deelname

Het federaal platform ziekenhuishygiëne besliste in 2016 om de gegevensverzameling aan te passen. De doelstellingen en indicatoren voor de gegevensverzameling zijn uitvoering beschreven in het lastenboek. De nieuwe set bevat alle historische indicatoren (gebruikt in 2013, 2015 en 2016) aangevuld met een nieuwe groep indicatoren vastgelegd voor 3 jaar (vanaf 2017). In de nieuwe set indicatoren wordt meer belang gehecht aan indicatoren die betrekking hebben op procesaudits.

De laatste versie van het lastenboek, nodig voor de verzameling van de kwaliteitsindicatoren voor het jaar 2019 werd hier op onze website gepubliceerd. In dit lastenboek werden geen inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van het lastenboek voor de gegevensverzameling van 2017 (versiedatum: 20 maart 2018) aangebracht. In 2019 werd er geen chirurgische antibioticaprofylaxe audit georganiseerd door BAPCOC. Deze indicator (4.28) valt dus weg voor de gegevensverzameling voor 2019.

Het online invoeren van de gegevens zal via Healthdata verlopen. Het is register voor de kwaliteitsindicatoren (NSIH_QI v3.0) is momenteel beschikbaar in Healthdata. Registeren is mogelijk tot en met 30 april 2020.

Lastenboek, invulformulier en scores

Lastenboek - gegevens 2019 (definities, instructies voor het invullen en bewijselementen)

Het invulformulier (gegevens 2019) kan gebruikt worden om de data te verzamelen en bevat de scores per kwaliteitsindicator. De gegevens zullen uiteindelijk online in Healthdata ingevoerd moeten worden.

Scores

FAQ

De FAQ biedt een antwoord op veel gestelde vragen over het kwaliteitsindicatorenproject. Heeft u een bijkomende vraag of vindt u geen antwoord, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Meetings werkgroep

Minutes - Meeting 12 oct 2016 (Frans)
Minutes - Meeting 10 nov 2016 (Frans)

Oude versies lastenboek

Lastenboek - gegevens 2018 (definities, instructies voor het invullen en bewijselementen) Lastenboek - gegevens 2017 (definities, instructies voor het invullen en bewijselementen) Lastenboek - gegevens 2015 (definities, instructies voor het invullen en bewijselementen) Lastenboek - gegevens 2013 (definities, instructies voor het invullen en bewijselementen)

(SD 10/12/2019)

O Sciensano - DO santé publique & surveillance - Infections liées aux soins & antibiorésistance (NSIH) Rue Juliette Wytsman 14, 1050 Bruxelles - Belgique; Tél.: +32 (0)2 642 51 11 Fax: +32 (0)2 642 54 10 N