Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid -
Volksgezondheid & Surveillance
Zorginfecties & Antimicrobiële Resistentie (NSIH)

NSIH

  -Over
  -Aankondigingen
  -Contact

Ziekenhuizen

 Infecties

  -Septicemieën
  -Clostridium difficile
  -Postoperatieve wondinfecties
  -Intensieve zorgen

 Antimicrobiële resistentie

  -MRSA
  -MRGN
  -VRE
  -EARS-net BE

 Andere

  -Gebruik van antimicrobiële middelen
  -Handhygiëne
  -Kwaliteitsindicatoren
  -ECDC PPS

Chronische zorginstellingen

  -Infecties, antimicrobieel gebruik en resistentie


Registratie tools

-NSIHwin
-NSIHweb1
-NSIHweb2


NL | FR
Inleiding | Doelstellingen | Presentaties | Deelname | Rapporten


Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne in acute ziekenhuizen

Inleiding

Het Koninklijk Besluit van 2015 betreffende het toezicht op ziekenhuishygiëne bepaalt dat ziekenhuizen verplicht zijn om de kwaliteitsindicatoren met betrekking tot het ziekenhuishygiëne beleid van de instelling in te zamelen.

De indicatoren worden gedefinieerd door de Commissie voor de Coördinatie van het Antibioticumbeleid (BAPCOC), op het advies van het federaal platform voor ziekenhuishygiëne. Het project wordt gecoördineerd door het WIV die de verzameling, de analyse, en de publicatie van de gegevens verzekerd.

De verzameling van de de gegevens wordt één maal per jaar gedaan. De eerste vond plaats in 2015 (gegevens 2013); de tweede in april 2016 (gegevens 2015). Elke gegevensophaling leidt tot een nationaal rapport. De individuele gegevens van elk ziekenhuis worden eveneneens online gepubliceerd. (zie tabblad rapporten).

Handleiding voor ziekenhuizen, zie tabblad deelname.Contactpersoon

Boudewijn Catry
Tel.: +32 (0)2 642 57 64
E-mail: boudewijn.catry@wiv-isp.be(MLL 15-03-2017)

O Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - OD Volksgezondheid & surveillance - Zorginfecties & antimicrobiŽle resistentie (NSIH) Juliette Wytsmanstraat 14, 1050 Brussel - BelgiŽ; Tel.: +32 (0)2 642 51 11 Fax: +32 (0)2 642 54 10 N