Sciensano
Volksgezondheid & Surveillance
Zorginfecties & Antimicrobiële Resistentie (NSIH)

NSIH

  -Over
  -Aankondigingen
  -Symposium
  -Tevredenheidsenquête
  -Contact

Ziekenhuizen

 Infecties

  -Bloedstroominfecties
  -Clostridium difficile
  -Postoperatieve wondinfecties
  -Intensieve zorgen

 Antimicrobiële resistentie

  -AMR/BMR (MRSA, MRGN, VRE)
  -EARS-net BE

 Andere

  -Gebruik van antimicrobiële middelen
  -Handhygiëne
  -Kwaliteitsindicatoren
  -ECDC PPS
  -OST

Chronische zorginstellingen

  -Infecties, antimicrobieel gebruik en resistentie


Registratie tools

-Welke tool voor welke registratie?
-Healthdata
-NSIHwin
-NSIHweb1
-NSIHweb2


NL | FR
Inleiding | Doelstellingen | Presentaties | Deelname | Rapporten


Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne in acute ziekenhuizen

Inleiding

De ontwikkeling en het definiëren van deze reeks kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne is een initiatief van het federaal platform voor ziekenhuishygiëne (ZHH) met als doel om een instrument aan te reiken om de infectierisico’s in het ziekenhuis te verminderen. Het federaal platform voor ZHH is onderdeel van de Belgian Antibiotic Policy Coordination Committe (BAPCOC).

Belgische ziekenhuizen zijn verplicht om aan de hand van deze kwaliteitsindicatoren de kwaliteit van hun ziekenhuishygiënebeleid op te volgen (zie Koninklijk Besluit (KB) 22/06/2017). Het project wordt gecoördineerd door Sciensano die de verzameling, de analyse en de publicatie van de gegevens op zich neemt.

Eenmaal per jaar worden de gegevens verzameld. Een eerste datacollectie vond plaats in 2015 (gegevens 2013). Op basis van deze gegevens wordt jaarlijks een nationaal rapport opgesteld. De individuele gegevens van elk ziekenhuis worden eveneens online gepubliceerd (zie tabblad Rapporten ).

Handleiding voor ziekenhuizen, zie tabblad Deelname .


Contactpersoon

Sara Dequeker
Tel.: +32 (0)2 642 52 34
E-mail: sara.dequeker@sciensano.be(SD 11/07/2018)

O Sciensano - OD Volksgezondheid & surveillance - Zorginfecties & antimicrobiŽle resistentie (NSIH) Juliette Wytsmanstraat 14, 1050 Brussel - BelgiŽ; Tel.: +32 (0)2 642 51 11 Fax: +32 (0)2 642 54 10 N