Sciensano
Volksgezondheid & Surveillance
Zorginfecties & Antimicrobiële Resistentie (NSIH)

NSIH

  -Over
  -Aankondigingen
  -Contact

Ziekenhuizen

 Infecties

  -Septicemieën
  -Clostridium difficile
  -Postoperatieve wondinfecties
  -Intensieve zorgen

 Antimicrobiële resistentie

  -MRSA
  -MRGN
  -VRE
  -EARS-net BE

 Andere

  -Gebruik van antimicrobiële middelen
  -Handhygiëne
  -Kwaliteitsindicatoren
  -ECDC PPS

Chronische zorginstellingen

  -Infecties, antimicrobieel gebruik en resistentie


Registratie tools

-NSIHwin
-NSIHweb1
-NSIHweb2NL | FR
Inleiding | Deelname | Presentaties | Rapporten | Contact


Nationale Campagne Handhygiëne

U bent in goede handen

De achtste nationale handhygiënecampagne 2018 - 2019  is een initiatief van de FOD Volksgezondheid i.s.m. BAPCOC, NVKVV, ABIHH, WIV-ISP.

Tijdschema 2018 - 2019

05/11/2018   -  04/12/2018 pre-metingen
04/02/2019   -  03/03/2019 sensibilisatiefase
01/04/2019   -  15/05/2019 post-metingen

Uiterste datum voor het invoeren van gegevens

Uiterste datum invoeren gegevens pre-metingen: 31/01/2019

Uiterste datum invoeren gegevens post-metingen: 14/06/2019

Presentaties

De presentatie van het symposium 11/01/2013 vindt u hier

De presentatie van het symposium 25/02/2016 vindt u hier

De presentatie van het symposium 08/09/2016: National campaigns to promote hand hygiene in Belgian hospital. A continous project. vindt u hier

De presentatie van het symposium 08/09/2016: Multidrug resistant organisms (MDRO): update for Belgium. vindt u hier

Materiaal

U ontvangt automatisch het nieuwe campagnemateriaal voor de sensibilisatiefase  in uw ziekenhuis. Heeft u hierover nog vragen, contacteer dan : Anne.simon@uclouvain.be

Alle materiaal kan u ook downloaden op www.handhygienedesmains.be.

NSIHweb2 (Online Handhygiënemodule)

De webbased applicatie (NSIHweb2.0) is ontworpen om het meten van de naleving van handhygiëne op continue basis mogelijk te maken, los van de nationale campagnes. U kunt deze module dus zowel gebruiken tijdens de nationale campagnes handhygiëne als buiten deze campagnes voor eigen lokaal gebruik. Deze applicatie laat toe om real-time feedback te geven aan de ziekenhuizen over de lokale gegevens. Uw ziekenhuis kan op deze manier zijn eigen gegevens m.b.t. de naleving van handhygiëne opvolgen. Het is eveneens mogelijk om het eigen ziekenhuis te situeren ten opzichte van het nationaal gemiddelde dat gepubliceerd wordt in het rapport van de nationale campagnes handhygiëne.
Teneinde de werklast van een continue registratie te verminderen, is deze applicatie tevens compatibel met tablet-pc’s, hetgeen een onmiddellijke verwerking van de gegevens toelaat.

De observaties van de zevende campagne moeten ingevoerd worden in NSIHweb2 via deze link : https://nsihweb.wiv-isp.be
Opmerking: Indien U niet over een gebruikersnaam en wachtwoord beschikt, gelieve u dan eerst in te schrijven als contactpersoon voor deze surveillance via de volgende link: http://www.nsih.be/contact/contact_nl.asp

De handleiding van NSIHweb2 vindt u hier. 

De methodologische handleiding van de zevende campagne vindt u hier

Quiz

De interactieve quiz vindt u hier.  


Presentaties

Resultaten quiz (2006-2007),_BAPCOC 13 maart 2007, Brussel

Rapporten

Nationale resultaten, eerste handhygiëne campagne (2005)
Nationale resultaten, tweede handhygiëne campagne (2006-2007)
Nationale resultaten, derde handhygiëne campagne (2008-2009)
Nationale resultaten, vierde handhygiëne campagne (2010-2011)
Nationale resultaten, vijfde campagne (2013)
Nationale resultaten, zesde campagne (2015)
Nationale resultaten, zevende campagne (2016-2017)
Enquête de stem van de patiënt, zevende campagne (2016-2017)

E.Leens, J. Antoine, C. Barbier, M. Costers, S. De Corte, F. De Meerleer, R. Haenen, A. Spettante, P. Taminiau, S. Vaerenberg, A. Willems, A. Simon (lid van de werkgroep “Handhygiëne”). Drie nationale handhygiënecampagnes: een succes? NOSO-Info 2010, extra nummer, 4-8.

N Viseur, M Costers, K Mertens, B Catry, A Simon. Vierde nationale campagne “U bent in goede handen” 2010- 2011: focus op de indicaties vóór contact met patiënt. NOSO-info 2012; VOL. XVI n° 4, 3-6

Costers M, Viseur N, Catry B, Simon A. Four multifaceted countrywide campaigns to promote hand hygiene in Belgian hospitals between 2005 and 2011: impact on compliance to hand hygiene. Euro Surveill. 2012;17(18):pii=20161. Available online: http://www.eurosurveillance.org/images/dynamic/EE/V17N18/art20161.pdf 

 

(HD20180504)


O Sciensano - OD Volksgezondheid & surveillance - Zorginfecties & antimicrobiële resistentie (NSIH) Juliette Wytsmanstraat 14, 1050 Brussel - België; Tel.: +32 (0)2 642 51 11 Fax: +32 (0)2 642 54 10 N