Sciensano
Volksgezondheid & Surveillance
Zorginfecties & Antimicrobiële Resistentie (NSIH)

NSIH

  -Over
  -Aankondigingen
  -Symposium
  -Contact

Ziekenhuizen

 Infecties

  -Bloedstroominfecties
  -Clostridium difficile
  -Postoperatieve wondinfecties
  -Intensieve zorgen

 Antimicrobiële resistentie

  -AMR/BMR (MRSA, MRGN, VRE)
  -EARS-net BE

 Andere

  -Gebruik van antimicrobiële middelen
  -Handhygiëne
  -Kwaliteitsindicatoren
  -ECDC PPS
  -OST

Chronische zorginstellingen

  -Infecties, antimicrobieel gebruik en resistentie


Registratie tools

-Welke tool voor welke registratie?
-Healthdata
-NSIHwin
-NSIHweb2


Archieven

-PRIK
-AES


NL | FR | EN
Inleiding | Deelname | Download | Contact

Waakprogramma voor het systemisch en gastro-intestinaal gebruik van anti-infectieuze geneesmiddelen

BeH-SAC: Belgian Hospitals - Surveillance of Antimicrobial Consumption

Inleiding

AntimicrobiŽle resistentie leidt tot hogere morbiditeit en bijkomende gezondheidszorguitgaven.

Bijgevolg beval de Europese Ministerraad de Lidstaten in 2001 aan om het voorzichtig gebruik van antimicrobiŽle geneesmiddelen aan te moedigen. Dit werd in juni 2017 ook bevestigd in het nieuwe ĎOne Health Action Plan against Antimicrobial Resistanceí van de Europese commissie. Het is in dit kader dat vanaf 01/07/2007 een antibioticabeleidsgroep wettelijk verplicht is in alle Belgische acute zorg ziekenhuizen en in de chronische ziekenhuizen met minstens 150 bedden.

De werkgroep ziekenhuisgeneeskunde van de Commissie voor de CoŲrdinatie van het Antibioticabeleid (BAPCOC) volgt deze maatregel op en zorgt ervoor dat elk Belgisch ziekenhuis feedbackrapporten over zijn gebruik van antimicrobiŽle middelen kan ontvangen.

 

(EV_25072017)


O Sciensano - OD Volksgezondheid & surveillance - Zorginfecties & antimicrobiŽle resistentie (NSIH) Juliette Wytsmanstraat 14, 1050 Brussel - BelgiŽ; Tel.: +32 (0)2 642 51 11 Fax: +32 (0)2 642 54 10 N