Sciensano
Volksgezondheid & Surveillance
Zorginfecties & Antimicrobiële Resistentie (NSIH)

NSIH

  -Over
  -Aankondigingen
  -Symposium
  -Tevredenheidsenquête
  -Contact

Ziekenhuizen

 Infecties

  -Bloedstroominfecties
  -Clostridium difficile
  -Postoperatieve wondinfecties
  -Intensieve zorgen

 Antimicrobiële resistentie

  -AMR/BMR (MRSA, MRGN, VRE)
  -EARS-net BE

 Andere

  -Gebruik van antimicrobiële middelen
  -Handhygiëne
  -Kwaliteitsindicatoren
  -ECDC PPS
  -OST

Chronische zorginstellingen

  -Infecties, antimicrobieel gebruik en resistentie


Registratie tools

-Welke tool voor welke registratie?
-Healthdata
-NSIHwin
-NSIHweb1
-NSIHweb2


NL | FR | EN
Overzicht | Rapporten | Contact

EARS-Net

Rapporten

Lab feedback rapporten

Deze rapporten worden verzonden naar de aangewezen contactpersonen van de laboratoria. Neem a.u.b. contact met ons op als u deze rapporten wilt ontvangen als de aangewezen contactpersoon van uw laboratorium.

Via volgende link vindt u een handleiding bij het laborapport:

Guide for the interpretation of the EARS-Net Lab report


Nationale rapporten

EARS-BE 2012: statistisch rapport

EARS-BE 2013: statistisch rapport

EARS-BE 2014: statistisch rapport

EARS-BE 2015: statistisch rapport

EARS-BE 2016: statistisch rapport

EARS-BE 2017: statistisch rapport

EARS-BE 2018: statistisch rapport


EARS-BE 2010: beschrijvend rapport

EARS-BE 2013: beschrijvend rapport

EARS-BE 2014: beschrijvend rapport

EARS-BE 2016: beschrijvend rapport

EARS-BE 2017: beschrijvend rapport

EARS-BE 2018: beschrijvend rapport


Europese rapporten

We verwijzen u graag naar de website van het Europese Centrum voor Ziekte preventie en Controle (ECDC), waar u de jaarrapporten op het Europese niveau kan vinden van 2001 tot 2017: Website ECDC(LC20200312)

O Sciensano - DO santé publique & surveillance - Infections liées aux soins & antibiorésistance (NSIH) Rue Juliette Wytsman 14, 1050 Bruxelles - Belgique; Tél.: +32 (0)2 642 51 11 Fax: +32 (0)2 642 54 10 N