Sciensano
Volksgezondheid & Surveillance
Zorginfecties & Antimicrobiële Resistentie (NSIH)

NSIH

  -Over
  -Aankondigingen
  -Symposium
  -Tevredenheidsenquête
  -Contact

Ziekenhuizen

 Infecties

  -Bloedstroominfecties
  -Clostridium difficile
  -Postoperatieve wondinfecties
  -Intensieve zorgen

 Antimicrobiële resistentie

  -AMR/BMR (MRSA, MRGN, VRE)
  -EARS-net BE

 Andere

  -Gebruik van antimicrobiële middelen
  -Handhygiëne
  -Kwaliteitsindicatoren
  -ECDC PPS
  -OST

Chronische zorginstellingen

  -Infecties, antimicrobieel gebruik en resistentie


Registratie tools

-Welke tool voor welke registratie?
-Healthdata
-NSIHwin
-NSIHweb1
-NSIHweb2


NL | FR | EN
Overzicht | Rapporten | Contact

European Antimicrobial Resistance Surveillance: Belgium (EARS-BE)

Inleiding

EARS-Net volgt op Europees niveau de evolutie van (gecombineerde) antimicrobiële resistentie op. Dat gebeurt aan de hand van resultaten die door klinische laboratoria jaarlijks gestandaardiseerd aan Sciensano gecommuniceerd worden. Om de Europese en Belgische resultaten zo vergelijkbaar mogelijk te houden beperken de resultaten zich tot die van isolaten van bloed, cerebrospinaal vocht (EU landen) en urine (specifiek voor BE) van frequent voorkomende bacteriële patogenhen.

Doel

Het doel van het monitoring systeem is de antimicrobiële resistentie op te volgen om aldus een objectieve tool aan te bieden om het antibiotica beleid te evalueren en bij te sturen waar nodig.

Deelname

Sciensano ondersteunt de jaarlijkse data inzameling, de integratie en feedback op nationaal niveau om ze vervolgens aan het Europese niveau (ECDC) door te sturen.

De klinische laboratoria bevragen hiervoor hun informatie systeem en sturen 1x per jaar een gestandaardiseerd databestand door naar Sciensano.

Zie het document "EARS-BE 2019 protocol" (December 2019) voor een gedetailleerde beschrijving van deze surveillance, met hierin instructies ter aanmaak en versturen van EARS-BE 2019 data (inclusiecriteria en datadefinitie), en de analyse- en rapportagemethode. Insturen van EARS-BE 2019 data kan tot en met 30 Juni 2020.

Meer info

Hiervoor kan u terecht bij de coordinatoren van de EARS-BE surveillance (zie de contact pagina).

(KM20200601)

O Sciensano - OD Volksgezondheid & surveillance - Zorginfecties & antimicrobiŽle resistentie (NSIH) Juliette Wytsmanstraat 14, 1050 Brussel - BelgiŽ; Tel.: +32 (0)2 642 51 11 Fax: +32 (0)2 642 54 10 N