Sciensano
Volksgezondheid & Surveillance
Zorginfecties & Antimicrobiële Resistentie (NSIH)

NSIH

  -Over
  -Aankondigingen
  -Symposium
  -Tevredenheidsenquête
  -Contact

Ziekenhuizen

 Infecties

  -Bloedstroominfecties
  -Clostridium difficile
  -Postoperatieve wondinfecties
  -Intensieve zorgen

 Antimicrobiële resistentie

  -AMR/BMR (MRSA, MRGN, VRE)
  -EARS-net BE

 Andere

  -Gebruik van antimicrobiële middelen
  -Handhygiëne
  -Kwaliteitsindicatoren
  -ECDC PPS
  -OST

Chronische zorginstellingen

  -Infecties, antimicrobieel gebruik en resistentie


Registratie tools

-Welke tool voor welke registratie?
-Healthdata
-NSIHwin
-NSIHweb1
-NSIHweb2NL | FR
Inleiding | Doelstellingen | Deelname | Resultaten | Download | Contact

Nationale surveillance van Clostridium difficile-infecties in ziekenhuizen

Inleiding

Omwille van de groeiende incidentie en oprukkende hypervirulente stammen van Clostridium difficile infecties (CDIs) organiseert de Belgian Infection Control Society (BICS) in samenwerking met het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP) een nationale surveillance in ziekenhuizen om de incidentie van CDIs in ons land te bepalen. Registratie begon op 1 juli 2006.

Van juli 2007 tot juni 2014 was deelname aan de C. difficile infectie surveillance gedurende minimum 1 semester per kalenderjaar verplicht voor alle algemene ziekenhuizen, met enkele uitzonderingen (vb. geÔsoleerde Sp- en G-diensten). Sinds 1 juli 2014 is deelname niet langer verplicht. Wel verplicht is de deelname aan ten minste ťťn van de vier volgende surveillanceprogramma's: Clostridium difficile, vancomycine-resistente enterokokken, bloedstroominfecties en longontstekingen op de intensive zorgen, of postoperatieve wondinfecties (Koninklijk Besluit van 8 jan 2015).

Voor infecties gediagnostiseerd voor 1 juli 2017 gebeurt het invoeren van gegevens via  NSIHweb1 (een paswoord en een login zijn vereist). Ga naar het tabblad contact om deze aan te vragen. Voor infecties gediagnostiseerd na 30 juni 2017 gebeurt het invoeren van gegevens via healthdata.

Elk ziekenhuis ontvangt een individuele feedback:

  • Om de 6 maanden: vergelijking van het ziekenhuis met de andere deelnemende ziekenhuizen
  • Op gelijk welk moment: grafiek met de maandelijkse evolutie van het aantal opgespoorde Clostridium difficile gevallen in het ziekenhuis 
Elk jaar wordt in juni een nationaal rapport gepubliceerd. Deze zijn hier beschikbaar. De rapporten bevatten naast gegevens van de CDI surveillance (epidemiologie en microbiologie) eveneens gegevens van de ziekenhuisverblijven (Minimale Ziekenhuis Gegevens) en van het overlijdensregister.

Voor meer informatie over de epidemiologie van Clostridium difficile infecties en de aanbevelingen i.v.m. de preventie ervan, verwijzen we naar het rapport van de Hoge Gezondheidsraad (2017): Aanbevelingen voor de beheersing en preventie van Clostridium difficile-infecties in zorginstellingen.

Contactpersoon:
Laure Mortgat
+32 (0)2 642 57 42
E-mail: laure.mortgat@wiv-isp.be

(LM 09/03/2018)

O Sciensano - OD Volksgezondheid & surveillance - Zorginfecties & antimicrobiŽle resistentie (NSIH) Juliette Wytsmanstraat 14, 1050 Brussel - BelgiŽ; Tel.: +32 (0)2 642 51 11 Fax: +32 (0)2 642 54 10 N

S