Sciensano
Volksgezondheid & Surveillance
Zorginfecties & Antimicrobiële Resistentie (NSIH)

NSIH

  -Over
  -Aankondigingen
  -Symposium
  -Tevredenheidsenquête
  -Contact

Ziekenhuizen

 Infecties

  -Bloedstroominfecties
  -Clostridium difficile
  -Postoperatieve wondinfecties
  -Intensieve zorgen

 Antimicrobiële resistentie

  -MRSA
  -MRGN
  -VRE
  -EARS-net BE

 Andere

  -Gebruik van antimicrobiële middelen
  -Handhygiëne
  -Kwaliteitsindicatoren
  -ECDC PPS
  -OST

Chronische zorginstellingen

  -Infecties, antimicrobieel gebruik en resistentie


Registratie tools

-Welke tool voor welke registratie?
-Healthdata
-NSIHwin
-NSIHweb1
-NSIHweb2


NL | FR

Welke tool voor welke registratie?

Afkorting Omschrijving Registratietool
ICU Surveillance van zorginfecties op intensieve zorgen NSIHwin
SSI Surveillance van postoperatieve wondinfecties NSIHwin
NSIH_SEP Surveillance van septicemieŽn in het ziekenhuis Healthdata
NSIH_Denominators Noemergegevens Healthdata
NSIH_CDIF Surveillance van Clostridium difficile Healthdata
MRSA Surveillance van methicilliine resistente Staphylococcus aureus Registratieformulier via NSIH website
MRGN/VRE Surveillance van multiresistente gram-negatieven en/of resistente enterococcen Registratieformulier via NSIH website
EARS-Net Europese surveillance van antibioticaresistentie (invasieve stalen) Registratieformulier via NSIH website
BeH-SAC Surveillance van het gebruik van antimicrobiŽle middelen Rapporten via Healthstat
HHM Nationale campagne handhygiŽne NSIHweb2
NSIH_QI Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiŽne in acute ziekenhuizen Healthdata

(SD20190515)

O Sciensano - OD Volksgezondheid & surveillance - Zorginfecties & antimicrobiŽle resistentie (NSIH) Juliette Wytsmanstraat 14, 1050 Brussel - BelgiŽ; Tel.: +32 (0)2 642 51 11 Fax: +32 (0)2 642 54 10 N