Sciensano
Volksgezondheid & Surveillance
Zorginfecties & Antimicrobiële Resistentie (NSIH)

NSIH

  -Over
  -Aankondigingen
  -Symposium
  -Tevredenheidsenquête
  -Contact

Ziekenhuizen

 Infecties

  -Bloedstroominfecties
  -Clostridium difficile
  -Postoperatieve wondinfecties
  -Intensieve zorgen

 Antimicrobiële resistentie

  -AMR/BMR (MRSA, MRGN, VRE)
  -EARS-net BE

 Andere

  -Gebruik van antimicrobiële middelen
  -Handhygiëne
  -Kwaliteitsindicatoren
  -ECDC PPS
  -OST

Chronische zorginstellingen

  -Infecties, antimicrobieel gebruik en resistentie


Registratie tools

-Welke tool voor welke registratie?
-Healthdata
-NSIHwin
-NSIHweb1
-NSIHweb2


NL | FR
Overzicht | Contact

NSIHwin Software

De NSIHwin software werd in 2001 ontwikkeld door het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid ter ondersteuning van de Nationale Surveillance van Zorggerelateerde Infecties. De laatste versie V4.11 ondersteunt data invoer, analyse en export van gegevens voor volgende nationale surveillances: “Surveillance van Nosocomiale infecties in Intensieve Zorgen” (NSIH-ICU), “Surveillance van Postoperatieve Wondinfecties” (NSIH-SSI)”.

De nieuwigheden van NSIHwin V4.11 zijn:

  • V4.11: de “Data input”, “Data analysis” en “Data export” schermen volgen de laatste wijzigingen van de protocols van de NSIH-ICU en NSIH-SSI surveillances, en bijhorende data definities.
  • V4.11: de schermen “Hospital and unit characteristics” en “ICU L1 denominators” schermen voor de de NSIH-ICU en NSIH-SSI surveillances werden vervangen door het scherm “Surveillance periods, details and denominators”.
  • V4.11: gebruik van de informatie ingegeven in het nieuwe scherm “Surveillance periods, details and denominators” is geintegreerd in de bestaande schermen “ICU infection follow-up” en “SSI patients and infections follow-up”. Een automatische berekening van de voornaamste infectie-indicatoren is ook geintegreerd in het scherm “ICU infection follow-up”.
  • V4.11: het scherm “Data export” heeft nu de extra mogelijkheid tot automatische aanmaak van een email (via MS Outlook) met directe toevoeging van de exportbestanden die werden aangemaakt voor de geselecteerde surveillance en periode. Deze email dient nog verzonden te worden.

Download

NSIHwin handleiding : deze bevat gedetailleerde installatieinstructies en een overzicht van de voornaamste functies.

NSIHwin Download:

Contact

Zie op de Contact pagina de verantwoordelijk persoon voor Surveillances ICU en SSI in de ziekenhuizen.

(KM20180427)

O Sciensano - OD Volksgezondheid & surveillance - Zorginfecties & antimicrobiële resistentie (NSIH) Juliette Wytsmanstraat 14, 1050 Brussel - België; Tel.: +32 (0)2 642 51 11 Fax: +32 (0)2 642 54 10 N