Sciensano
Volksgezondheid & Surveillance
Zorginfecties & Antimicrobiële Resistentie (NSIH)

NSIH

  -Over
  -Aankondigingen
  -Symposium
  -Tevredenheidsenquête
  -Contact

Ziekenhuizen

 Infecties

  -Bloedstroominfecties
  -Clostridium difficile
  -Postoperatieve wondinfecties
  -Intensieve zorgen

 Antimicrobiële resistentie

  -AMR/BMR (MRSA, MRGN, VRE)
  -EARS-net BE

 Andere

  -Gebruik van antimicrobiële middelen
  -Handhygiëne
  -Kwaliteitsindicatoren
  -ECDC PPS
  -OST

Chronische zorginstellingen

  -Infecties, antimicrobieel gebruik en resistentie


Registratie tools

-Welke tool voor welke registratie?
-Healthdata
-NSIHwin
-NSIHweb1
-NSIHweb2


NL | FR
Missie | Samenwerking | Presentaties | Publicaties | Contact

Over NSIH

Presentaties

2019
Voorstelling "Update on surveillances to mitigate antibiotic resistant care infections in Belgium", the 5th International Conference on Prevention and Infection Control 2019, 12/09/2019, Geneve, Zwitserland.

Voorstelling "Hotspots van antibioticumgebruik bij de mens", AMCRA meeting woensdag 19 juni 2019, Brussel, georganiseerd door het FAVV en FAGG.

Voorstelling "Antibioticumresistentie: overleven we het?" − KNOPICS meeting vrijdag 7 juni 2019, Knokke, georganiseerd door de vereniging van Neus-, Keel- en Oorspecialisten


2018
Policy Dialogue "Developing the national AMR action plan for Belgium" − 22-23 November 2018, Brussel

Vergadering van de werkgroepen "Bloedstroominfectie","Clostridium difficile" en "Kwaliteitsindicatoren" − 19 november 2018, Auditorium Storck, Eurostation

Introductie en doelstellingen vergadering − dr. Boudewijn Catry

Bloedstroominfectie surveillance − dr. Els Duysburgh

Healthdata − Dhr. Kris Vrancken en Dhr. Phidias Dzaomuho - Lenieregue

Clostridium difficile infectie surveillance − Dr. Laure Mortgat
Presentatie van nieuwe rapportage voor het kwaliteitsindicatoren-project − Mevr. Sara Dequeker

Verslag van de vergadering


2017
NSIH symposium "Surveillance van zorginfecties en antibioticaresistentie" − 27 april 2017, Koninklijke Bibliotheek
De rol van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid in de opvolging van zorginfecties en antimicrobiële resistentie − Prof. Dr. Herman Van Oyen

Technisch en procesmatig faciliteren van de surveillances in Belgische ziekenhuizen: het Healthdata platform − Dr. Johan Van Bussel

Zorginfecties en antimicrobieel gebruik in Belgische zorginstellingen: belangrijkste resultaten van de puntprevalentiestudie in acute ziekenhuizen en chronische zorginstellingen − Mevr. Louisa Ben Abdelhafidh

De evolutie van Methicilline resistente Staphylococcus aureus en andere multiresistente kiemen in Belgische acute ziekenhuizen en woonzorgcentra − Mevr. Béatrice Jans

Voorstelling van het Outbreak Support Team (OST) − Dr. Barbara Legiest

Resultaten van de handhygiënecampagnes in ziekenhuizen − Mevr. Annie Uwineza

Handhygiëne in woonzorgcentra − Mevr. Hanna Masson

Surveillance van antimicrobieel gebruik − Dr. Eline Vandael

Surveillance van Clostridium difficile in acute ziekenhuizen − Dr. Marie-Laurence Lambert

Aanpak van een uitbraak met C. difficile − Dr. Katelijne Floré, AZ St. Lucas Brugge

Surveillance van bloedstroominfecties in Belgische ziekenhuizen − Dr. Els Duysburgh

Surveillance in intensieve zorgen en van post-operatieve wondinfecties − Dr. Karl Mertens

Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne − Dr. Marie-Laurence Lambert


2016

Voorstelling "Multidrug resistant organisms (MDRO): update for Belgium" gegeven door Dr B. Catry op de Lerarenopleiding handhygiëne op donderdag 8 september 2016, georganiseerd door de werkgroep Handhygiëne (Belgian Antibiotic Policy Coordination Committee, Eurostation, Zaal Bara, FOD Volksgezondheid, Brussels).

Voorstelling National campaigns to promote hand hygiene in Belgian hospitals: A continous project. - YOU ARE IN GOOD HANDS gegeven door Dhr. S. Fonguhop de Lerarenopleiding handhygiëne op donderdag 8 september 2016, georganiseerd door de werkgroep Handhygiëne (Belgian Antibiotic Policy Coordination Committee, Eurostation, Zaal Bara, FOD Volksgezondheid, Brussels).

Voorstelling Impact of 10 years multimodal country-wide campaigns to promote hand hygiene in Belgian hospitals - YOU ARE IN GOOD HANDS gedaan op donderdag 25 februari 2016 door Mevr. A. Uwineza en Dhr. S. Fonguh in het kader van de studienamiddag georganiseerd op Eurostation/Brussel door het Werkgroep Handhygiëne (BAPCOC).

2015

Voordracht "Multiresistente kiemen (MDRO) en werelwijd antibiotica gebruik: wat nu met mijn antibiotica voorschrift?" gegeven door Dr B. Catry op de Wintermeeting Geriatrie op zaterdag 26 februari 2016 (Belgische vereniging voor Gerontologie & Geriatrie; Casino Kursaal Oostende)

Voordracht "Antibioticabeleid. MDRO bij acute zieke patiënten: welke afwegingen maken bij keuze van (toedieningsweg) antibiotica, bovendien rekening houdend met farmacokinetiek van geriatrische patiënten" gegeven door Dr B. Catry op het Avondsymposium Geriatrie van donderdag 29 September 2015 ter AZ Alma (Campus Sijsele-Damme)

(SD 20181120)

O Sciensano - OD Volksgezondheid & surveillance - Zorginfecties & antimicrobiŽle resistentie (NSIH) Juliette Wytsmanstraat 14, 1050 Brussel - BelgiŽ; Tel.: +32 (0)2 642 51 11 Fax: +32 (0)2 642 54 10 N