Sciensano
Volksgezondheid & Surveillance
Zorginfecties & Antimicrobiële Resistentie (NSIH)

NSIH

  -Over
  -Aankondigingen
  -Symposium
  -Contact

Ziekenhuizen

 Infecties

  -Bloedstroominfecties
  -Clostridium difficile
  -Postoperatieve wondinfecties
  -Intensieve zorgen

 Antimicrobiële resistentie

  -AMR/BMR (MRSA, MRGN, VRE)
  -EARS-net BE

 Andere

  -Gebruik van antimicrobiële middelen
  -Handhygiëne
  -Kwaliteitsindicatoren
  -ECDC PPS
  -OST

Chronische zorginstellingen

  -Infecties, antimicrobieel gebruik en resistentie


Registratie tools

-Welke tool voor welke registratie?
-Healthdata
-NSIHwin
-NSIHweb2


Archieven

-PRIK
-AES

NL | FR
Missie | Samenwerking | Presentaties | Publicaties | Contact

Over Sciensano

Op 1 april 2018 hebben het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) en het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA) tot een nieuw federaal onderzoekscentrum gefuseerd: Sciensano. Het telt meer dan 700 medewerkers die elke dag werken aan een leven lang in goede gezondheid! Sciensano komt voort uit het 'One Health'-concept, 'Eén enkele gezondheid', dat stelt dat de gezondheid van mens, de gezondheid van dier en milieu intrinsiek verbonden zijn en permanent interageren. De kracht van deze nieuwe, verenigde instelling schuilt in de combinatie van verschillende complementaire wetenschappelijke disciplines, waardoor ze meerdere, aansluitende invalshoeken kan hanteren voor onderzoek. Daardoor is Sciensano ook een uniek concept. Onze missie blijft ongewijzigd: het voorkomen, beoordelen en beperken van gezondheidsrisico's.


Over NSIH

Missie

De dienst 'Zorginfecties & antimicrobiële resistentie' staat in voor de gestandaardiseerde bewaking van zorginfecties en antibioticumresistentie in ziekenhuizen, woonzorgcentra en aanverwante zorginstellingen.
Daartoe voorziet de dienst in de nodige hulpmiddelen zoals het gebruik van standaarddefinities, -methoden en -feedbacksystemen die nationale referentiegegevens leveren over het voorkomen van zorginfecties en antibacteriële resistentie in België.
De missie van onze dienst bevindt zich in de doorsnedes van onderstaande gebeurtenissen.


Taken

 • Opzetten, bijstellen en verfijnen van diverse surveillancesystemen van zorginfecties en antibioticumgebruik in ziekenhuizen en chronische zorginstellingen
 • Verzamelen van vergelijkbare referentiegegevens in het kader van diverse Europese projecten:
  • Point prevalence survey of healthcare-associated infections and antimicrobial use in acute care hospitals (PPS HAI & AMU)
  • Point prevalence survey of healthcare-associated infections and antimicrobial use in European long-term care facilities (HALT)
  • European Surveillance of Antimicrobial Consumption (ESAC-net)
  • European Antimicrobial Resistance Surveillance (EARS-net)
  • Healthcare-associated Infections (HAI-net)
 • Ervoor zorgen dat de referentiegegevens het doelpubliek bereiken via terugkoppeling naar de participerende zorginstellingen die op die manier hun interne doelstellingen kunnen opvolgen en bijstellen
 • Ondersteunen van het beleid door de verkregen resultaten via bijkomende kanalen bekend te maken onder de vorm van Sciensano rapporten en wetenschappelijke publicaties in internationale vakbladen en op symposia
 • Expertise en ondersteuning bieden aan zorginstellingen in geval van uitbraken van infectieziekten
 • Bijdragen tot het beperken van de overdracht van antibioticumresistentie via dieren of via de consumptie van producten van dierlijke oorsprong naar de Belgische bevolking

(KL29092021)

O Sciensano - OD Volksgezondheid & surveillance - Zorginfecties & antimicrobiŽle resistentie (NSIH) Juliette Wytsmanstraat 14, 1050 Brussel - BelgiŽ; Tel.: +32 (0)2 642 51 11 Fax: +32 (0)2 642 54 10 N