Sciensano
Volksgezondheid & Surveillance
Zorginfecties & Antimicrobiële Resistentie (NSIH)

NSIH

  -Over
  -Aankondigingen
  -Symposium
  -Tevredenheidsenquête
  -Contact

Ziekenhuizen

 Infecties

  -Bloedstroominfecties
  -Clostridium difficile
  -Postoperatieve wondinfecties
  -Intensieve zorgen

 Antimicrobiële resistentie

  -AMR/BMR (MRSA, MRGN, VRE)
  -EARS-net BE

 Andere

  -Gebruik van antimicrobiële middelen
  -Handhygiëne
  -Kwaliteitsindicatoren
  -ECDC PPS
  -OST

Chronische zorginstellingen

  -Infecties, antimicrobieel gebruik en resistentie


Registratie tools

-Welke tool voor welke registratie?
-Healthdata
-NSIHwin
-NSIHweb1
-NSIHweb2


NL | FR
Missie | Samenwerking | Presentaties | Publicaties | Contact

Over NSIH

Samenwerking

Lokaal werken wij samen met de volgende gezondheidspartners:
ziekenhuizen, woon- en zorgcentra, referentie- en klinische laboratoria.

Nationaal wordt samengewerkt met de FOD Volksgezondheid, Vlaamse en Franse gemeenschappen, de Belgian Antibiotic Policy Coordination Committee (BAPCOC), de Belgian Infection Control Society (BICS), de universiteiten en de Hoge Gezondheidsraad (HGR).

Internationaal worden opdrachten uitgevoerd voor de Europese commissie (DG SANCO), voor internationale agentschappen: de European Centre for Disease Control (ECDC), de European Medicines Agency (EMA), de European Food Safety Agency (EFSA) en voor de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO).

O Sciensano - OD Volksgezondheid & surveillance - Zorginfecties & antimicrobiŽle resistentie (NSIH) Juliette Wytsmanstraat 14, 1050 Brussel - BelgiŽ; Tel.: +32 (0)2 642 51 11 Fax: +32 (0)2 642 54 10 N