Sciensano
Volksgezondheid & Surveillance
Zorginfecties & Antimicrobiële Resistentie (NSIH)

NSIH

  -Over
  -Aankondigingen
  -Contact

Ziekenhuizen

 Infecties

  -Septicemieën
  -Clostridium difficile
  -Postoperatieve wondinfecties
  -Intensieve zorgen

 Antimicrobiële resistentie

  -MRSA
  -MRGN
  -VRE
  -EARS-net BE

 Andere

  -Gebruik van antimicrobiële middelen
  -Handhygiëne
  -Kwaliteitsindicatoren
  -ECDC PPS

Chronische zorginstellingen

  -Infecties, antimicrobieel gebruik en resistentie


Registratie tools

-Welke tool voor welke registratie?
-Healthdata
-NSIHwin
-NSIHweb1
-NSIHweb2


NL| FR

Aankondigingen

Sciensano

Op 1 april 2018 hebben het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) en het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA) tot een nieuw federaal onderzoekscentrum gefuseerd: Sciensano. Het telt meer dan 700 medewerkers die elke dag werken aan een leven lang in goede gezondheid! Sciensano komt voort uit het 'One Health'-concept, 'Eén enkele gezondheid', dat stelt dat de gezondheid van mens, de gezondheid van dier en milieu intrinsiek verbonden zijn en permanent interageren. De kracht van deze nieuwe, verenigde instelling schuilt in de combinatie van verschillende complementaire wetenschappelijke disciplines, waardoor ze meerdere, aansluitende invalshoeken kan hanteren voor onderzoek. Daardoor is Sciensano ook een uniek concept. Onze missie blijft ongewijzigd: het voorkomen, beoordelen en beperken van gezondheidsrisico's.


NSIH symposium − donderdag 26 september 2019
Zorggerelateerde infecties en Antimicrobiële Resistentie

Op donderdag 26 september 2019 organiseert Sciensano het tweede NSIH (National Surveillance of Infections in Hospitals) symposium. Dit symposium zal plaatsvinden in de Koninklijke Bibliotheek, Keizerslaan 4 te Brussel (www.kbr.be).


Wat mag u van dit symposium verwachten?

  • Een stand van zaken en de meest recente resultaten van de NSIH surveillances (kwaliteitsindicatoren, antimicrobiële consumptie, handhygiëne, MDRO, EARS-Net, bloedstroominfecties, Clostridium difficile, zorggerelateerde infecties op intensieve zorgen en postoperatieve wondinfecties).
  • Voorstelling van het outbreak support team.
  • Resultaten van andere NSIH-projecten (o.a. ECDC PPS, HALT, zorginfecties in thuiszorg).
  • Inzichten van ziekenhuizen en externe partners.
  • ...
De uitnodiging om u in te schrijven volgt later dit voorjaar. Accreditatie zal voorzien worden.


(SD2019.05.13)