Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid -
Volksgezondheid & Surveillance
Zorginfecties & Antimicrobiële Resistentie (NSIH)

NSIH

  -Over
  -Aankondigingen
  -Contact

Ziekenhuizen

 Infecties

  -Septicemieën
  -Clostridium difficile
  -Postoperatieve wondinfecties
  -Intensieve zorgen

 Antimicrobiële resistentie

  -MRSA
  -MRGN
  -VRE
  -EARS-net BE

 Andere

  -Gebruik van antimicrobiële middelen
  -Handhygiëne
  -Kwaliteitsindicatoren
  -ECDC PPS

Chronische zorginstellingen

  -Infecties, antimicrobieel gebruik en resistentie


Registratie tools

-NSIHwin
-NSIHweb1
-NSIHweb2


NL| FR

NSIH symposium – donderdag 27 april 2017
Surveillance van zorginfecties en antibioticaresistentie

Koninklijke Bibliotheek (www.kbr.be)

Introductie

In 2015 vierden wij 20 jaar surveillance van Methicilline resistente Staphylococcus aureus in acute Belgische ziekenhuizen. Na vele moeilijke jaren boeken we eindelijk succes bij de bestrijding van deze resistente kiem. Tegelijkertijd worden wij echter geconfronteerd met heel wat nieuwe uitdagingen op vlak van preventie en bestrijding van zorginfecties en antimicrobiële resistentie, niet alleen in acute zorginstellingen maar ook binnen de chronische sector. Met de gebundelde inspanningen en continue inzet van onze infectiepreventieteams, bacteriologisch laboratoria, antibioticabeleidsgroepen en verschillende wetenschappelijke organisaties zal het ons ook lukken om een antwoord te bieden op deze nieuwe uitdagingen.
Tijdens dit symposium werden enkele succesverhalen met betrekking tot de aanpak van resistente kiemen toegelicht. Daarenboven werd er een blik geworpen op de belangrijkste nieuwigheden op vlak van surveillance van zorginfecties en antimicrobiële resistentie.

Programma

NSIH Symposium 2017

Presentaties

De rol van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid in de opvolging van zorginfecties en antimicrobiële resistentie – Prof. Dr Herman Van Oyen

Technisch en procesmatig faciliteren van de surveillances in Belgische ziekenhuizen: het Healthdata platform – Dr. Johan Van Bussel

Zorginfecties en antimicrobiëel gebruik in Belgische zorginstellingen: belangrijkste resultaten van de puntprevalentiestudie in acute ziekenhuizen en chronische zorginstellingen – Mevr. Louisa Ben Abdelhafidh

De evolutie van Methicilline resistente Staphylococcus aureus en andere multiresistente kiemen in Belgische acute ziekenhuizen en woonzorgcentra – Mevr. Béatrice Jans

Voorstelling van het Outbreak Support Team (OST) – Dr. Barbara Legiest

Resultaten van de handhygiënecampagnes in ziekenhuizen – Mevr. Annie Uwineza

Handhygiëne in woonzorgcentra – Mevr. Hanna Masson

Surveillance van antimicrobieel gebruik – Dr. Eline Vandael

Surveillance van Clostridium difficile in acute ziekenhuizen – Dr. Marie-Laurence Lambert

Aanpak van een uitbraak met C. difficile – Dr. Katelijne Floré, AZ St. Lucas Brugge

Surveillance van bloedstroominfecties in Belgische ziekenhuizen – Dr. Els Duysburgh

Surveillance in intensieve zorgen en van post-operatieve wondinfecties – Dr. Karl Mertens

Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne – Dr. Marie-Laurence Lambert