Sciensano
Volksgezondheid & Surveillance
Zorginfecties & Antimicrobiële Resistentie (NSIH)

NSIH

  -Over
  -Aankondigingen
  -Symposium
  -Tevredenheidsenquête
  -Contact

Ziekenhuizen

 Infecties

  -Bloedstroominfecties
  -Clostridium difficile
  -Postoperatieve wondinfecties
  -Intensieve zorgen

 Antimicrobiële resistentie

  -AMR/BMR (MRSA, MRGN, VRE)
  -EARS-net BE

 Andere

  -Gebruik van antimicrobiële middelen
  -Handhygiëne
  -Kwaliteitsindicatoren
  -ECDC PPS
  -OST

Chronische zorginstellingen

  -Infecties, antimicrobieel gebruik en resistentie


Registratie tools

-Welke tool voor welke registratie?
-Healthdata
-NSIHwin
-NSIHweb1
-NSIHweb2


NL | FR
Inleiding | Deelname | Resultaten | Contact

Puntprevalentiestudie van zorginfecties en antimicrobieel gebruik in acute ziekenhuizen (ECDC PPS)

Deelname

Tussen september en november 2017 vond de tweede puntprevalentiestudie (PPS) van zorginfecties en antimicrobieel gebruik in Belgische acute ziekenhuizen (ECDC PPS) plaats. Tegelijkertijd organiseerde de Universiteit van Antwerpen de Global-PPS, d.i. een PPS van alleen antimicrobieel gebruik (www.global-pps.com).

Studiedocumenten ECDC PPS

Deze documenten werden aangepast aan de Belgische context en zijn bijgevolg enkel van toepassing voor de deelnemende Belgische ziekenhuizen.

(KL20180806)

O Sciensano - OD Volksgezondheid & surveillance - Zorginfecties & antimicrobiŽle resistentie (NSIH) Juliette Wytsmanstraat 14, 1050 Brussel - BelgiŽ; Tel.: +32 (0)2 642 51 11 Fax: +32 (0)2 642 54 10 N