Sciensano
Volksgezondheid & Surveillance
Zorginfecties & Antimicrobiële Resistentie (NSIH)

NSIH

  -Over
  -Aankondigingen
  -Symposium
  -Tevredenheidsenquête
  -Contact

Ziekenhuizen

 Infecties

  -Bloedstroominfecties
  -Clostridium difficile
  -Postoperatieve wondinfecties
  -Intensieve zorgen

 Antimicrobiële resistentie

  -MRSA
  -MRGN
  -VRE
  -EARS-net BE

 Andere

  -Gebruik van antimicrobiële middelen
  -Handhygiëne
  -Kwaliteitsindicatoren
  -ECDC PPS
  -OST

Chronische zorginstellingen

  -Infecties, antimicrobieel gebruik en resistentie


Registratie tools

-Welke tool voor welke registratie?
-Healthdata
-NSIHwin
-NSIHweb1
-NSIHweb2


NL | FR
Inleiding | Deelname | Resultaten | Contact

Puntprevalentiestudie van zorginfecties en antimicrobieel gebruik in acute ziekenhuizen (ECDC PPS)

Inleiding

De toenemende complexiteit van zorg in acute ziekenhuizen en de aanpak ervan verhoogt de kans op het verwerven van een infectie tijdens een ziekenhuisverblijf (zorginfectie) aanzienlijk. Vandaag de dag is de opvolging van dit type van infecties één van de prioriteiten teneinde de kwaliteit van zorg en de veiligheid van de gehospitaliseerde patiënt te verzekeren. In België wordt het aantal patiënten die jaarlijks een zorginfectie oplopen tijdens een ziekenhuisverblijf, immers geschat op 111 276, een getal vergelijkbaar met de inwoners van de stad Namen.

In samenwerking met het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -beheersing (ECDC) organiseren wij daarom puntprevalentiestudies (PPS) van zorginfecties en antimicrobieel gebruik in onze acute ziekenhuizen. Deze studie heeft als doel de burden (prevalentie) van deze infecties en dit antimicrobieel gebruik te meten teneinde gezondheidszorgbeleidmakers relevante informatie over de actuele stand van deze twee onderwerpen te bieden. Bovendien verzamelen we gegevens m.b.t. de karakteristieken van de patiénten alsook de kenmerken van het antimicrobieel voorschrift en het type van infecties.

In 2011 vond een eerste studie in de Belgische ziekenhuizen plaats. In totaal namen 70 ziekenhuizen/sites deel aan de dataverzameling. Teneinde overrepresentatie van België op Europees niveau te voorkomen werden de gegevens van 52 ziekenhuizen naar ECDC doorgestuurd. Deze selectie bevatte gegevens voor 13 758 patiënten. De prevalentie van zorginfectie bedroeg 7.1% (5.7% Europees) en van antimicrobieel gebruik 28.9% (32.7% Europees). In de rubriek Resultaten vindt u alle resultaten van deze studie terug.

In het najaar van 2017 organiseerde Sciensano de tweede PPS in Belgische acute ziekenhuizen. De resultaten zijn beschikbaar in de rubriek Resultaten.

Contact

Eline Vandael
+32 (0)2 642 50 26
eline.vandael@sciensano.be

Katrien Latour
+32 (0)2 642 57 62
katrien.latour@sciensano.be


(EV20181119)

O Sciensano - OD Volksgezondheid & surveillance - Zorginfecties & antimicrobiŽle resistentie (NSIH) Juliette Wytsmanstraat 14, 1050 Brussel - BelgiŽ; Tel.: +32 (0)2 642 51 11 Fax: +32 (0)2 642 54 10 N