Sciensano
Volksgezondheid & Surveillance
Zorginfecties & Antimicrobiële Resistentie (NSIH)

NSIH

  -Over
  -Aankondigingen
  -Symposium
  -Contact

Ziekenhuizen

 Infecties

  -Bloedstroominfecties
  -Clostridium difficile
  -Postoperatieve wondinfecties
  -Intensieve zorgen

 Antimicrobiële resistentie

  -AMR/BMR (MRSA, MRGN, VRE)
  -EARS-net BE

 Andere

  -Gebruik van antimicrobiële middelen
  -Handhygiëne
  -Kwaliteitsindicatoren
  -ECDC PPS
  -OST

Chronische zorginstellingen

  -Infecties, antimicrobieel gebruik en resistentie


Registratie tools

-Welke tool voor welke registratie?
-Healthdata
-NSIHwin
-NSIHweb2


Archieven

-PRIK
-AES

NL | FR

NSIH symposia

NSIH symposium: Zorggerelateerde infecties en Antimicrobiële Resistentie - 01 februari 2022, online

Welcome, house rules and review of activities during COVID-19 pandemic - Dr. Boudewijn Catry

Overview of COVID-19 projects:
Quality indicators for infection prevention and control - Mrs. Sara Dequeker

Bloodstream and Clostridioides difficile infections - Dr. Els Duysburgh and Dr. Laure Mortgat

Two years of COVID-19: Best practices - Dr. Louis Ide (AZ Jan Palfijn, Gent)

Outbreak support, hand hygiene and antimicrobial stewardship - Dr. Boudewijn Catry, Dr. Katelijne Matthys, Mrs. Nathalie Shodu and Dr. Lucy Catteau

Consumption of antibiotics during the first wave of COVID-19 and co-infections associated with COVID-19 - Dr. Sandrine Milas (CHU de Charleroi)

Surveillance of antimicrobial resistance: AMR/EARS-Be and the harmonized protcol - Dr. Karl Mertens and Mrs. Katrien Latour

Klebsiella pneumoniae OXA-48 ICU epidemic among (mainly) COVID-19 patients - Dr. Monia Chemais (CHR Haute Senne, Soignies)

NSIH symposium: Zorggerelateerde infecties en Antimicrobiële Resistentie - 26 september 2019, Koninklijke Bibliotheek

Abstractenboek NSIH symposium 2019 (Engelstalig)

Sciensano - Research driven by a holistic view on health - Prof. Dr. Herman Van Oyen

Introductie NSIH-team, huidige uitdagingen, migratie naar Healthdata, etc. - Dr. Boudewijn Catry

Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne: resultaten - Mevr. Sara Dequeker

Belgian Hospitals - Surveillance of Antimicrobial Consumption (BeH-SAC) / Puntprevalentiestudie van zorginfecties en antimicrobieel gebruik in acute ziekenhuizen (ECDC PPS) 2017 - Dr. Eline Vandael

De missie en interventies van het Outbreak Support Team (OST) - Dr. Elisabeth Miller

Handhygiëne - Mevr. Hélène De Pauw

Nosocomiale infecties op intensieve zorgen en postoperatieve wondinfecties - Dr. Boudewijn Catry

Antimicrobiële resistentie surveillance (AMR en EARS-BE projects) - Mevr. Katrien Latour en Dr. Lucy Catteau

Ontwerp van nationaal One Health antimicrobiële resistentie (AMR)-plan en rol van BAPCOC - Mevr. Martine Delanoy (FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu)

Kritische kijk op NSIH surveillances en projecten - Mme. Albertine Metango (CHU Brugmann)

Clostridioides difficile - Dr. Els Duysburgh

Bloedstroominfecties - Dr. Els Duysburgh

Zorggerelateerde infecties in de thuiszorg - Mevr. Ana Hoxha

NSIH symposium: Surveillance van zorginfecties en antibioticaresistentie - 27 april 2017, Koninklijke Bibliotheek

De rol van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid in de opvolging van zorginfecties en antimicrobiële resistentie − Prof. Dr. Herman Van Oyen

Technisch en procesmatig faciliteren van de surveillances in Belgische ziekenhuizen: het Healthdata platform − Dr. Johan Van Bussel

Zorginfecties en antimicrobieel gebruik in Belgische zorginstellingen: belangrijkste resultaten van de puntprevalentiestudie in acute ziekenhuizen en chronische zorginstellingen − Mevr. Louisa Ben Abdelhafidh

De evolutie van Methicilline resistente Staphylococcus aureus en andere multiresistente kiemen in Belgische acute ziekenhuizen en woonzorgcentra − Mevr. Béatrice Jans

Voorstelling van het Outbreak Support Team (OST) − Dr. Barbara Legiest

Resultaten van de handhygiënecampagnes in ziekenhuizen − Mevr. Annie Uwineza

Handhygiëne in woonzorgcentra − Mevr. Hanna Masson

Surveillance van antimicrobieel gebruik − Dr. Eline Vandael

Surveillance van Clostridium difficile in acute ziekenhuizen − Dr. Marie-Laurence Lambert

Aanpak van een uitbraak met C. difficile − Dr. Katelijne Floré, AZ St. Lucas Brugge

Surveillance van bloedstroominfecties in Belgische ziekenhuizen − Dr. Els Duysburgh

Surveillance in intensieve zorgen en van post-operatieve wondinfecties − Dr. Karl Mertens

Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne − Dr. Marie-Laurence Lambert
(SD08022022)