Sciensano
Volksgezondheid & Surveillance
Zorginfecties & Antimicrobiële Resistentie (NSIH)

NSIH

  -Over
  -Aankondigingen
  -Symposium
  -Contact

Ziekenhuizen

 Infecties

  -Septicemieën
  -Clostridium difficile
  -Postoperatieve wondinfecties
  -Intensieve zorgen

 Antimicrobiële resistentie

  -MRSA
  -MRGN
  -VRE
  -EARS-net BE

 Andere

  -Gebruik van antimicrobiële middelen
  -Handhygiëne
  -Kwaliteitsindicatoren
  -ECDC PPS
  -OST

Chronische zorginstellingen

  -Infecties, antimicrobieel gebruik en resistentie


Registratie tools

-Welke tool voor welke registratie?
-Healthdata
-NSIHwin
-NSIHweb1
-NSIHweb2


NL | FR

NSIH Symposium: Zorggerelateerde infecties en Antimicrobiële Resistentie
26 september 2019, Koninklijke Bibliotheek, Keizerslaan 4, Brussel

Georganiseerd door Sciensano (vroeger WIV-ISP)
U kan u nu inschrijven!

Inschrijving

U kan u inschrjiven voor het NSIH symposium door hier te klikken.
Na inschrijving kan u gratis deelnemen aan dit symposium met inbegrip van een lunch. Inschrijven kan tot 2 september 2019.
Mocht u na inschrijving toch niet meer aanwezig kunnen zijn, gelieve ons dan te verwittigen (indien mogelijk voor 16 september 2019).

Voorlopig programma

8.30

Onthaal met ontbijt

Sessie 1

Moderator: Dr. Boudewijn Catry (Sciensano)

9.15

Introductie NSIH-team, huidige uitdagingen, migratie naar Healthdata,... - Dr. Boudewijn Catry

9.30

Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne: resultaten - Mevr. Sara Dequeker

9.50

Belgian Hospitals - Surveillance of Antimicrobial Consumption (BeH-SAC) /

Puntprevalentiestudie van zorginfecties en antimicrobieel gebruik in acute ziekenhuizen (ECDC PPS) 2017 - Dr. Eline Vandael

10.10

De missie en interventies van het Outbreak Support Team (OST) - Dr. Elisabeth Miller

10.30

Handhygiëne - Mevr. Hélène De Pauw

10.50 - 11.20

Koffiepauze

Sessie 2:

Moderator: Dr. Els Duysburgh (Sciensano)

11.20

Nosocomiale infecties op intensieve zorgen en postoperatieve wondinfecties - Dr. Boudewijn Catry

12.00

Antimicrobiële resistentie surveillance (AMR en EARS-BE projects) - Mevr. Katrien Latour en Dr. Lucy Catteau

(AMR: antimicrobial resistance; EARS-BE: European Antimicrobial Resistance Surveillance Belgium)

12.20

Nieuw antimicrobiële resistentie (AMR)-plan - structuur en missie van BAPCOC - Mevr. Martine Delanoy (BAPCOC)

(BAPCOC = Belgian Antibiotic Policy Coordination Committee)

13.00 - 14.15

Lunch

Sessie 3:

Moderator: Mevr. Katrien Latour (Sciensano)

14.15

Kritische kijk op NSIH surveillances en projecten - Mme. Albertine Metango (CHU Brugmann)

14.35

Clostridium difficile - Dr. Laure Mortgat

14.55

Bloedstroominfecties - Dr. Els Duysburgh

15.15

Zorggerelateerde infecties in de thuiszorg - Dr. Laure Mortgat, Dr. Els Duysburgh en Mevr. Ana Hoxha

15.35 - 16.00

Slotdiscussie en toekomstperspectieven - Dr. Boudewijn Catry

 

Praktische informatie

Praktische informatie over de locatie, route en parking is hier beschikbaar.

Accreditering

Accreditering werd aangevraagd voor de rubriek "Ethiek & economie".

Voor meer informatie kan u contact opnemen met Nathalie Verhocht (contact)

(SD20190604)

O Sciensano - OD Volksgezondheid & surveillance - Zorginfecties & antimicrobiŽle resistentie (NSIH) Juliette Wytsmanstraat 14, 1050 Brussel - BelgiŽ; Tel.: +32 (0)2 642 51 11 Fax: +32 (0)2 642 54 10 N