Sciensano
Volksgezondheid & Surveillance
Zorginfecties & Antimicrobiële Resistentie (NSIH)

NSIH

  -Over
  -Aankondigingen
  -Symposium
  -Tevredenheidsenquête
  -Contact

Ziekenhuizen

 Infecties

  -Bloedstroominfecties
  -Clostridium difficile
  -Postoperatieve wondinfecties
  -Intensieve zorgen

 Antimicrobiële resistentie

  -AMR/BMR (MRSA, MRGN, VRE)
  -EARS-net BE

 Andere

  -Gebruik van antimicrobiële middelen
  -Handhygiëne
  -Kwaliteitsindicatoren
  -ECDC PPS
  -OST

Chronische zorginstellingen

  -Infecties, antimicrobieel gebruik en resistentie


Registratie tools

-Welke tool voor welke registratie?
-Healthdata
-NSIHwin
-NSIHweb1
-NSIHweb2


NL| FR

Tevredenheidsenquête

Graag nodigen we u uit om aan een tevredenheidsenquête over de NSIH surveillances (Zorginfecties & Antimicrobiële Resistentie) deel te nemen. In deze enquête polsen we naar:

  • de redenen voor deelname (of geen deelname) aan de surveillances,
  • de bruikbaarheid van de resultaten en rapporten in de praktijk,
  • uw aanbevelingen voor verbetering, en
  • uw tevredenheid over de communicatie van onze dienst, de NSIH website en het NSIH symposium.
Alle gegevens worden anoniem verzameld. U kan tijdens de enquête kiezen voor welke specifieke surveillances u de enquête wenst in te vullen. De enquête duurt gemiddeld 5-10 minuten per surveillance. Uw feedback wordt ten zeerste geapprecieerd en stelt ons in staat onze diensten en surveillances in de toekomst te optimaliseren.

Deze enquête is hier beschikbaar tot 31 oktober 2019.

Alvast bedankt voor uw deelname!
(SD2019.09.17)