Sciensano
Volksgezondheid & Surveillance
Zorginfecties & Antimicrobiële Resistentie (NSIH)

NSIH

  -Over
  -Aankondigingen
  -Symposium
  -Tevredenheidsenquête
  -Contact

Ziekenhuizen

 Infecties

  -Bloedstroominfecties
  -Clostridium difficile
  -Postoperatieve wondinfecties
  -Intensieve zorgen

 Antimicrobiële resistentie

  -MRSA
  -MRGN
  -VRE
  -EARS-net BE

 Andere

  -Gebruik van antimicrobiële middelen
  -Handhygiëne
  -Kwaliteitsindicatoren
  -ECDC PPS
  -OST

Chronische zorginstellingen

  -Infecties, antimicrobieel gebruik en resistentie


Registratie tools

-Welke tool voor welke registratie?
-Healthdata
-NSIHwin
-NSIHweb1
-NSIHweb2


NL | FR

Healthdata

Healthdata voor dataproviders (HD4DP)

De HD4DP is een gegevensverzameling applicatie die Sciensano gebruikt voor verschillende van haar gegevensverzamelingen.
Het medisch en professioneel geheim en privacy is beschermd door onder andere pseudonimisering van identificatie gegevens, encryptie en gebruikersaccessbeheer. De combinatie van deze elementen garandeert zogenaamde "end-to-end security".
Tijdens de gegevensverzameling via HD4DP, worden alle gegevens veilig (= gepseudonimiseerd) overgedragen naar Sciensano, met behulp van eHealth box:

 • De data provider ontvangt nooit identificaties
 • eHealth heeft nooit toegang tot medische gegevens of metadata
 • Healthdata.be ontvangt enkel gepseudonimiseerde identificatiecodes
HD4DP is een applicatie die beschikbaar is via een web browser, zoals Internet Explorer of Google Chrome in de lokale ICT omgeving van het ziekenhuis. Elk ziekenhuis heeft zijn eigen link. (Google Chrome geniet de voorkeur). Toegang tot deze HD4DP applicatie kan enkel via uw lokale ICT dienst verkregen worden en is de verantwoordelijkheid van de VTE (Verantwoordelijke Toegangen Entiteit) van jullie ziekenhuis. Deze moet u contacteren om een account of toegang tot een specifiek register te krijgen.
Aan de slag met HD4DP:

Healthstat (rapportage)

Healthstat.be is het datavisualisatie platform van Healthdata.be, en is deel van het nationaal Actieplan eGezondheid 2013-2018. Hier publiceren onderzoekers tabellen, figuren en kaarten op basis van gegevens verkregen van Belgische ziekenhuizen, laboratoria, huisartsen, en patiŽnten. Deze rapporten informeren zorgverleners, zorginstellingen, patiŽnten, overheden en het brede publiek over onder andere het voorkomen van bepaalde ziekten, hun oorzaak en impact, alsook de doeltreffendheid van hun behandeling.
Healthstat.be garandeert de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de patiŽnt, de zorgverlener en het medisch beroepsgeheim. Zo bevat Healthstat.be bijvoorbeeld geen persoonlijke gegevens als naam, geboortedatum of rijksregisternummer

Aan de slag met Healthstat:
  1. Voor toegang te verkrijgen voor Healthstat, is het gebruik van de eID vereist.
  2. Log steeds als burger in.
  3. Om toegang tot Healthstat rapporten te krijgen, dient uw VTE (Verantwoordelijke Toegang Entiteit) u als gebruiker aan te maken in UMAN.
  4. Meer info
In geval van problemen

O Sciensano - OD Volksgezondheid & surveillance - Zorginfecties & antimicrobiŽle resistentie (NSIH) Juliette Wytsmanstraat 14, 1050 Brussel - BelgiŽ; Tel.: +32 (0)2 642 51 11 Fax: +32 (0)2 642 54 10 N